Dela en fastighet genom en klyvning

Att klyva en fastighet innebär att mark som ägs av flera personer delas upp så att alla delägare får en egen ny fastighet, samtidigt som den ursprungliga fastigheten upphör.

Så här ansöker du om en klyvning

För att hjälpa dig med en klyvning så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att använda e-tjänsten.

Ansök om lagfart vid köp av andel i fastighet

Du behöver i regel inte ansöka om lagfart för de nya fastigheterna. Undantaget är om klyvningen görs på grund av ett köp av en andel av en fastighet. Då måste du ansöka om lagfart.

Vad händer när ansökan är inskickad?

När vi har fått in din ansökan så påbörjas en utredning. Här kan du läsa mer om vad som händer när vi tagit emot din ansökan.

Handläggningstid och kostnader vid en klyvning

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör kostnaden. Tidsåtgången påverkas av hur omfattande förändringen som du ansökt om är. Lantmäteriet kan inte lämna något förhandsbesked om ett ärende är genomförbart eller vad det kommer att kosta. Här kan du läsa mer om avgifter och se kostnadsexempel.

Varje ärendes handläggningstid påverkas av hur komplicerad och omfattande den sökta förändringen är. Här kan du läsa mer om handläggningstider.