Om du är inbjuden till ett sammanträde

Ibland behöver vi som hanterar lantmäteriförrättningar diskutera något med er sakägare. Det vill säga dig som fastighetsägare och andra som berörs av ärendet. Då bjuder vi in till ett möte, eller det vi vanligtvis kallar sammanträde.

Det är viktigt att du kommer

Om du blir inbjuden är det viktigt att du kommer, både för att få information, bevaka dina intressen och göra din stämma hörd. För oss bidrar det till ett bättre underlag för våra beslut. Sammanträdena protokollförs så att det klart och tydligt framgår vad som sagts. Det gör det möjligt för dig att få information om du av någon anledning inte kan närvara.

Om alla sakägare redan från början är överens och har skrivit på en överenskommelse om vad som ska göras behövs oftast inget sammanträde.

Olika sätt att delta på sammanträdet

Sammanträdena kan ha olika former och du kan delta på olika sätt. Digitalt, via telefon, via ombud eller fysiskt. Det är alltid omständigheterna i en lantmäteriförrättning som är avgörande för i vilken form det hålls.

Även om man kan delta digitalt finns alltid en fysisk plats angiven, varifrån förrättningslantmätaren leder sammanträdet. Dit kan man gå om man önskar delta fysiskt. Om du har frågor eller funderingar kring ditt sammanträde kan du kontakta din handläggare.

Lantmäteriet använder Skype för företag som teknisk lösning för digitala möten.

Anslut via en dator, surfplatta eller mobiltelefon

Hur du genomför ett digitalt möte med Lantmäteriet.

Anslut via telefonsamtal

Ring numret och ange det konferens-ID (åtta siffror) som står i inbjudan. Väljer du det här alternativet kan du inte se dokument som visas. Kontakta ärendets handläggare så kan du få materialet skickat till dig i förväg.

Om du vill vara anonym under mötet

Om du har skyddad identitet, eller av annan anledning inte vill tala om vem du är under mötet, kan du skriva in det namn som du vill ska visas under mötet, till exempel ”repre-sentant för fastighet x:y”.

Om du istället väljer att ansluta till mötet med din telefon behöver du ringa från ett dolt nummer eftersom ditt nummer kommer synas på bildskärmen under mötet.