Kontakta registrator

Om du har frågor om inkommande och utgående handlingar i myndighetsärenden ska du kontakta Registrator. Handlingarna kan till exempel vara remisser, överklaganden eller beslut.

När du kontaktar oss ska du alltid uppge diarienummer i formatet LM20ÅÅ/NNNNNN. Ska du skicka en remiss gör du det via e-post.

Kontaktvägar: