Regeringsuppdrag

Här presenteras pågående uppdrag från regeringen som tilldelats Lantmäteriet och de rapporter som Lantmäteriet har lämnat till regeringen. 

Uppdragen och rapporterna är sorterade efter diarienummer, senast överst. När ett uppdrag är klart presenteras det under avslutade uppdrag.

Lantmäteriets regeringsuppdrag
Uppdrag Diarienummer Rapport
Myndighetsgemensamt arbete LM2024/003862
för kortare ledtider vid prövning
av nätkoncession (pdf, nytt fönster)
LM2024/003862

Uppdrag om åtgärdsförslag inom det civila försvaret inför nästa försvarspolitiska inriktningsproposition (pdf, nytt fönster)

LM2023/067394

Redovisas till Försvarsdepartementet den 7 mars 2024.

Uppdrag att möjliggöra fler elektroniska handlingar på fastighetsrättens område (pdf, nytt fönster)

LM2023/061778

Redovisas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 7 juni.

Uppdrag att ta fram ett förslag till färdplan för att fortsätta digitalisera samhällsbyggnadsprocessen (pdf, nytt fönster)

LM2023/060342

Redovisas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 30 april 2024

Ändring av anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021-2025 (pdf, nytt fönster)

LM2023/017593

Redovisas årligen den 1 oktober fram till 2025 samt årligen i Lantmäteriets årsredovisning vad avser förbrukning av medel.

Uppdrag att följa upp mål om handläggningstider samt om bemötande och service hos vissa myndigheter (pdf, nytt fönster)

LM2022/043317

Redovisas till Tillväxtverket den 15 februari årligen till och med 2029.

Uppdrag att ta fram en digital redovisning av strandskyddade områden (pdf, nytt fönster)

LM2022/029304

Delredovisas till Miljödepartementet senast den 30 juni 2023 (pdf, nytt fönster).

Redovisas till Miljödepartementet senast den 20 december 2024.

Fortsätta ta emot nyanlända för praktik 2021-2023 (pdf, nytt fönster)

LM2020/029862

Redovisas till Statskontoret senast 1 april 2021 (nytt fönster)
15 februari 2024

Fortsätta ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (pdf, nytt fönster)

LM2020/029261


Redovisas till Statskontoret senast​1 april 2021 (nytt fönster)
15 februari 2024

Genomföra laserskanning av Sveriges skogsmark (pdf, nytt fönster)

Uppdatera, utveckla och tillhandahålla digitala kunskapsunderlag med skogliga grunddata (pdf, nytt fönster)

508-2018/4130

LM2019/004968

Skogsstyrelsens årsredovisning 2022 (pdf, nytt fönster) 

Återrapporteringskrav

Uppdrag som ska återrapporteras i Lantmäteriets Årsredovisning
Uppdrag Diarienummer Redovisas
Omarrondering (pdf, nytt fönster) LM2024/003853

Lantmäteriets Årsredovisning 2024

Informationssäkerhet (pdf, nytt fönster) LM2024/003854

Lantmäteriets Årsredovisning 2024

Åtgärder för att förenkla för företag (pdf, nytt fönster) LM 2024/003857

Lantmäteriets Årsredovisning 2024

Omarrondering (pdf, nytt fönster) LM2023/002313

Lantmäteriets Årsredovisning 2023

Gemensam målsättning för nyckeltal (pdf, nytt fönster) 201-2018/8076

Årligen i Lantmäteriets Årsredovisning

Övriga uppdrag

Övriga uppdrag där Lantmäteriet medverkar 
Uppdrag Diarienummer Rapport
Att ta fram ett stöd för offentliga aktörer avseende byggnadsmodellering (pdf, nytt fönster)

LM2023/051420

Redovisas till Landsbygds och Infrastrukturdepartementet senast den 29 februari 2024

Att ta fram en vägledning för arbete med exploateringsavtal (pdf, nytt fönster)

LM2023/03246

Redovisas till Landsbygds och Infrastrukturdepartementet senast den 30 juni 2024

Ändring av uppdraget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att göra en samlad bedömning av förmågan inom civila försvaret (pdf, nytt fönster).

LM2023/017609

Redovisas årligen till Försvarsdepartementet senast den 22 februari

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten att pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap (pdf, nytt fönster)

LM2022/058582

Redovisas till Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet senast den 1 april 2024