Regeringsuppdrag

Här presenteras pågående uppdrag från regeringen som tilldelats Lantmäteriet och de rapporter som Lantmäteriet har lämnat till regeringen. 

Uppdragen och rapporterna är sorterade efter diarienummer, senast överst. När ett uppdrag är klart presenteras det under avslutade uppdrag.

Återrapporteringskrav

Uppdrag som ska återrapporteras i Lantmäteriets Årsredovisning
Uppdrag Diarienummer Redovisas
Informationssäkerhet (pdf, nytt fönster) LM2024/003854

Lantmäteriets Årsredovisning 2024

Åtgärder för att förenkla för företag (pdf, nytt fönster) LM 2024/003857

Lantmäteriets Årsredovisning 2024

Omarrondering (pdf, nytt fönster) LM2024/003853

Lantmäteriets Årsredovisning 2024

Gemensam målsättning för nyckeltal (pdf, nytt fönster) 201-2018/8076

Årligen i Lantmäteriets Årsredovisning

Övriga uppdrag

Övriga uppdrag där Lantmäteriet medverkar 
Uppdrag Diarienummer Rapport
Uppdrag att ta fram en vägledning för arbete med exploateringsavtal (pdf, nytt fönster)

LM2023/03246

Redovisas till Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet senast den 30 juni 2024.

Ändring av uppdraget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att göra en samlad bedömning av förmågan inom civila försvaret (pdf, nytt fönster).

LM2023/017609

Redovisas årligen till Försvarsdepartementet senast den 22 februari