Äldre regeringsuppdrag

Här finner du uppdrag från regeringen som tilldelats Lantmäteriet, samt de rapporter som Lantmäteriet har lämnat till regeringen. Uppdragen och rapporterna är sorterade efter diarienummer, med senast överst.

Regeringsuppdrag 2011-2015

Uppdrag Diarienummer Rapporter
Stöd till regeringens arbete med forskning och innovation
Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2015 på esv.se (nytt fönster)

100-2015/1624

Kunskapsbehov och kunskapsluckor inom Lantmäteriets verksamhetsområde (pdf, nytt fönster)
Uppdrag angående utformning av en taxa för gatuavgifter (pdf, nytt fönster)

403-2015/1277

Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter (pdf, nytt fönster)
Expeditionsavgifter Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2014 på esv.se (nytt fönster)

201-2014/808

Uppdrag i regleringsbrevet angående expeditionsavgifter (pdf, nytt fönster)
Inspire-arbetet Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2014 på esv.se (nytt fönster)

202-2014/494

Inspire - nyttoredovisning (pdf, nytt fönster)

Uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillhandahålla kart- och bildinformation i tre dimensioner (3D) (pdf, nytt fönster)

Tillägg till uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillhandahålla kart- och bildinformation i tre dimensioner (3D) (pdf, nytt fönster)

505-2013/3895

Förutsättningar för att tillhandahålla kart- och bildinformation i tre dimensioner (3D) (pdf, nytt fönster)

Rapport tilläggsuppdrag:  Förutsättningar för att tillhandahålla kart- och bildinformation i tre dimensioner (3D) (pdf, nytt fönster)

Följebrev: Tillägg till uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillhandahålla kart- och bildinformation i tre dimensioner (3D) (pdf, nytt fönster)

Svensk geoprocess (pdf, nytt fönster)

519-2013/3660

Delrapport: 2015-10-01 (pdf)

Slutrapport: Nationella specifikationer samt övergång till enhetliga referenssystem (pdf)

Tillsynsverksamheten Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2013

409-2013/3567

Lantmäteriets tillsynsverksamhet över de kommunala lantmäterimyndigheterna (pdf, nytt fönster)
Kvaliteten i fastighetsregistret Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2013 på esv.se (nytt fönster)

519-2013/3481 

Kvaliteten i fastighetsregistret (pdf)

Bilaga: Sammanställning av beslut från andra myndigheter eller kommuner som ska finnas i fastighetsregistret (pdf, nytt fönster)

Expeditionsavgifter Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2013 på esv.se (nytt fönster)

201-2013/823

Expeditionsavgifternas storlek (pdf, nytt fönster)

PSI-direktivet Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2012 på esv.se (nytt fönster)

505-2012/3887

PSI-direktivet (pdf, nytt fönster)

Kompetensförsörjning inom förrättningsverksamhet och fastighetsindelning Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2012 på esv.se (nytt fönster) 

119-2012/3823

Kompetensförsörjning (pdf, nytt fönster)
Redovisning av inspire-arbetet Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2012 på esv.se (nytt fönster)

505-2012/3818

Redovisning av Inspirearbetet (pdf, nytt fönster)

Registrering av detaljplaner i fastighetsregistret Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2012 på esv.se (nytt fönster)

404-2012/3793

Registrering av detaljplaner i fastighetsregistret (pdf, nytt fönster)

Utvärdering geodataområdet Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2012 på esv.se (nytt fönster)

109-2012/1991

Utvärdering av Geodatarådet (pdf, nytt fönster)

IT för en grönare förvaltning Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2015 på esv.se (nytt fönster)

101-2012/389

IT för en grönare förvaltning (pdf, nytt fönster)

Samråd plangenomförande Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2011 på esv.se (nytt fönster) och Lantmäteriets regleringsbrev för 2013 på esv.se (nytt fönster)

409-2012/618

Samråd plangenomförande (pdf, nytt fönster)

Expeditionsavgifter Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2012 på esv.se (nytt fönster)

201-2012/514

Expeditionsavgifternas storlek (pdf, nytt fönster)

Politiken för global utveckling Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2011 på esv.se (nytt fönster)

519-2011/2896

Politik för global utveckling (pdf, nytt fönster)

Förordnanden enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2011 på esv.se (nytt fönster)

102-2011/2082

Förordnanden enligt 6. kap. 5§ plan- och bygglagen (pdf, nytt fönster)

Utvärdering av Marknads- och konkurrensrådet Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2011 på esv.se (nytt fönster)

100-2011/1486

Utvärdering av marknads- och konkurrensrådet (pdf, nytt fönster)

Expeditionsavgifter Se Lantmäteriets regleringsbrev för 2011 på esv.se (nytt fönster)

201-2011/389

Expeditionsavgifternas storlek (pdf, nytt fönster)

Uppdrag i samverkan med andra myndigheter

Uppdrag Diarienummer Rapport
Uppdrag till Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet avseende den nya distriktsindelningen (pdf, nytt fönster)

519-2014/387

Slutrapport: Slutrapportering av uppdrag avseende kvalitetssökning av den territoriella församlingsindelningen från den 31 december 1999 och förslag till de enskilda distriktens namn (pdf, nytt fönster)

Söker du ännu äldre uppdrag?

Uppdragen på denna sida pågick under åren 2011-2015. Om du söker ännu äldre uppdragsbeskrivningar och rapporter, kontakta lantmateriet@lm.se.