Nyheter

Här hittar du Lantmäteriets nyheter.

Lantmäteriets projekt i Nordmakedonien avslutas med goda resultat

27 september 2023

Ett adressregister tillgängligt för alla medborgare, ett nytt positioneringssystem med centimeterprecision och viktiga steg mot att digitalisera historiska handlingar. Det är några av resultaten från Lantmäteriets femåriga samarbete med Nordmakedonien som nu går i mål.

Sveriges kartskatt är unik – och gratis

26 september 2023

Sverige är kartlagt på ett sätt som saknar motstycke. Det hela började när Sverige på 1600-talet skulle bli en stormakt – det krävde koll på varenda vrå i riket. Kung Gustav II Adolf lade då grunden för Lantmäteriet för att få bättre koll på naturresurser och hur riket såg ut. Resultatet blev de geometriska jordeböckerna, konstnärliga praktverk som nu i digital form kan laddas ner från öppna arkiv.

Lantmäteriets arbete mot Öppna data i full gång

12 september 2023

Nu påbörjar Lantmäteriet arbetet med att fasa ut avgiftsbelagda data mot öppna data. Senast i februari 2025 kommer en stor del av Lantmäteriets tidigare avgiftsbelagda information att erbjudas som öppna data.

Fältarbete i stora delar av Västmanland och del av södra Dalarna pausat på grund av afrikansk svinpest

8 september 2023

Den 6 september konstaterades det första fallet någonsin i Sverige av den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest. Sjukdomen smittar inte människor, utan drabbar endast vildsvin och tamgrisar. Eftersom sjukdomen är väldigt smittsam pausas allt fältarbete inom den smittade zonen på ca 1000 kvadratkilometer, det vill säga i stora delar av Västmanland och del av södra Dalarna.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson på besök hos Lantmäteriet

8 september 2023

Den 7 september besökte Andreas Carlson Lantmäteriets huvudkontor i Gävle för att få en närmare genomgång av myndighetens breda verksamhet och för att träffa medarbetarna på plats.

Susanne Ås Sivborg leder Lantmäteriet i ytterligare tre år

29 augusti 2023

Regeringen har fattat beslut om omförordnande av Susanne Ås Sivborg som generaldirektör för Lantmäteriet i ytterligare tre år. Därmed fortsätter hon som generaldirektör fram till och med den 31 december 2026.

Studenter hjälper myndigheter att utveckla arbetssätt

10 augusti 2023

Mät processer, arbeta agilt med kontinuerliga förbättringar och ha tydligt fördelade roller. Det kan bidra till ökad grad av processorienterat arbete, enligt studenterna Erik Wilhelmsson och Edvin Gustafsson. De har i sitt examensarbete undersökt framgångsfaktorer för att lyckas med ett processorienterat arbetssätt på en myndighet. Allt på uppdrag av Lantmäteriet.

Nedgången på bostadsmarknaden saktar av

12 juli 2023

Den kraftiga nedgången på bostadsmarknaden saktar av – antalet inteckningar under andra kvartalet minskade med sex procent jämfört med första kvartalet. Men i Norrbottens och Västernorrlands län syns istället en svag uppgång. Det visar Lantmäteriets senaste statistik för inteckningar på fastighetsmarknaden för andra kvartalet 2023.

Sverige och Norge möttes vid riksgränsen för att inviga gränsmarkeringar

5 juli 2023

Sveriges och Norges gränskommissioner möttes idag vid riksgränsen mellan Värmland och Viken fylke för att inviga två återupprättade gränsmarkeringar. Arbetet görs som en del av översynen av den gemensamma riksgränsen, bland annat för att få en mer exakt gränsdragning.

Ny styrelse för Lantmäteriet från 1 september

5 juli 2023

Lantmäteriets styrelse får ny sammansättning från 1 september 2023. I styrelsen ingår nu åtta ledamöter inklusive Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg.

Klimatforskare från hela världen samlas i Gävle

3 juli 2023

Den 3–7 juli samlas klimatforskare från hela världen hos Lantmäteriet i Gävle för att lära sig mer om landhöjning. Med utställningar, seminarier, övningar och fältkurs med svenska exempel ska forskarna bättre förstå hur landskapet förändras med klimatförändringarna.

Södertälje tillgängliggör 970 digitala detaljplaner

21 juni 2023

Grattis Södertälje till en stor insats inom digitaliseringen! Kommunen har nu laddat upp 970 digitaliserade detaljplaner i Lantmäteriets nationella geodataplattform, där de är tillgängliga för alla.

Säkerhet och välstånd var temat på europeiskt möte i Gävle

14 juni 2023

I förra veckan samlades representanter från EU:s lantmäterimyndigheter hos Lantmäteriet i Gävle. Öppna data, säkerhet och geodata vid katastrofhantering vid exempelvis jordbävningar var några frågor som diskuterades.

Förslag på åtgärder mot brottslighet kopplad till fastigheter

7 juni 2023

Lantmäteriet vill ta ett större ansvar i arbetet mot brottslighet kopplad till fastigheter, och föreslår ett antal åtgärder på hur Lantmäteriet i högre grad kan medverka till fastighetsrelaterad brottsbekämpning. Det framgår av en ny rapport från Lantmäteriet som i dagarna lämnats till regeringen.

Regeringen tillsätter utredning om digitala överlåtelser av fastigheter

30 maj 2023

Regeringen ser över lagstiftningen med syftet att godkänna digitala underskrifter i samband med fastighetsköp, vilket skulle ge säkrare och snabbare överlåtelser och samtidigt motverka kriminalitet kopplad till fastigheter. Genombrottet kommer efter en längre tids förberedande arbete av Lantmäteriet. Positiva erfarenheter finns i flera grannländer där digitala underskrifter har använts i flera år.

Lättare att hitta rätt bland Lantmäteriets historiska kartor

8 maj 2023

Lantmäteriet har förbättrat sin populära tjänst ”Historiska kartor” så att det är enklare att hitta och ladda ner äldre kartor. Bland de nya funktionerna finns möjlighet att hitta rätt historisk karta genom att zooma i den vanliga karttjänsten ”Min karta” och möjlighet att spara ner kartor som högupplösta pdf.

Medarbetare på Lantmäteriet får internationellt pris för forskning inom geodesi

2 maj 2023

Rebekka Steffen, geodet på Lantmäteriet, har belönats med ett pris från European Geoscences Unions (EGU) som framstående ung forskare inom geodesi! Hon är den första nordeuropé någonsin som har fått priset inom geodesi.

Lantmäteriet i samarbete med Serbien

28 april 2023

Lantmäteriet ska i samarbete med sin serbiska motsvarighet RGA bidra till en mer effektiv och hållbar samhällsutveckling i Serbien, inte minst när det gäller smartare samhällsbyggnad. Projektet, som är möjligt tack vare finansiering av SIDA, kommer pågå till slutet av 2025.

Ändrat arbetssätt kan korta tiden för utbyggnad av elnätet med en tredjedel

27 april 2023

Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna har tillsammans tagit fram förslag på åtgärder för att effektivisera arbetet med elnätsutbyggnaden. Om åtgärderna, som riktar sig till såväl myndigheter som elnätsägare, genomförs kan tidsåtgången för att bygga ut elnäten kortas med en tredjedel.

Lantmäteriet får 20 miljoner kronor extra – arbetet mot öppna data kan börja

19 april 2023

Regeringen föreslår i vårbudgeten att Lantmäteriet får 20 miljoner kronor extra i anslag för att påbörja arbetet med att fasa ut avgiftsbelagda data mot öppna data, något som ska vara genomfört senast i februari 2025.

Fortsatt trögt på bostadsmarknaden

17 april 2023

Lantmäteriets senaste statistik för inteckningar under första kvartalet i år bekräftar att tillväxten på bostadsmarknaden går trögt – antalet inteckningar under första kvartalet har minskat med nästan 30 procent jämfört med sista kvartalet 2022. Den svaga utvecklingen på bostadsmarknaden fortsätter under 2023.

Lantmäteriets program under Kartdagarna 2023

12 april 2023

Lantmäteriet medverkar stort på Kartdagarna i Helsingborg, Nordens största händelse inom geodataområdet. Under tre dagar samlas experter och kartentusiaster för att ta del av ett hundratal föreläsningar och workshops om nyheter, erfarenheter och forskning som rör geografisk information och samhällsbyggnad.

Nytt regeringsbeslut kring öppna data

4 april 2023

Regeringen har fattat ett beslut som innebär att Lantmäteriet får ytterligare tid på sig att genomföra omställningen till öppna data. Lantmäteriets öppna data ska nu vara tillgängliga senast i februari 2025.

Nyrustat lokalkontor invigt i Liberia – möjligt tack vare Lantmäteriets stöd

3 april 2023

Den officiella invigningen av Liberia Land Authoritys (LLA) nyrenoverade och utrustade County Land Office i Gbarnga är en milstolpe. Tack vare stöd från bland andra Lantmäteriets Liberia-projekt kan personalen på kontoret erbjuda lokalbefolkningen bättre service och samtidigt säkra ekonomin.

Förslag: förbud att avverka i fjällnära skog ska synas i fastighetsregistret

30 mars 2023

Det ska bli tydligare att se vilka fastigheter som fått ersättning från staten när markägaren nekats avverka fjällnära skog, bland annat genom att uppgifterna införs i fastighetsregistret. Det framgår av ett nytt förslag som Skogsstyrelsen tillsammans med Lantmäteriet och Naturvårdsverket lämnar till regeringen.

Gemensamt kartunderlag ska stärka krisberedskapen

27 mars 2023

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat att tilldela Lantmäteriet 1,9 miljoner kronor för ett så kallat 2:4-projekt i syfte att stärka samhällets krisberedskap.

Omarrondering i Västra Leksand fortsätter som planerat – inhibition upphävd

21 mars 2023

Det beslut från Högsta domstolen om så kallad inhibition, som fördröjt registreringen av vissa uppgifter för 24 fastigheter i fastighetsregistret, upphävdes den 17/3.

Kvinnor äger endast 14 procent av Sverige

8 mars 2023

Glappet mellan män och kvinnor minskar inom många områden, men för ägandet av fastigheter och mark så släpar jämställdheten efter. Kvinnor äger 37 procent av alla fastigheter jämfört med männen äger 47 procent*. Samtidigt äger kvinnor bara 14 procent av all mark, jämfört med männens andel på 37 procent.

Liberias enda licensierade kvinnliga lantmätare: Vi gör verkligen skillnad

7 mars 2023

Susannah Kollie är Liberias enda licensierade kvinnliga lantmätare. Med en gedigen utbildning har hon mycket att bidra med bland sina manliga kollegor. Susannah menar också att kvinnor har en speciell anda som gör att de kan hitta andra lösningar, bara genom att ta sig tid och lyssna.

Tolkning av jävsregeln vid framtidsfullmakter

28 februari 2023

Lantmäteriet har utrett jävsregeln i lagen om framtidsfullmakter. Den nya tolkningen och tillämpningen kommer att innebära ett förstärkt skydd för fullmaktsgivares intressen.

Fördröjd registrering av ett fåtal fastigheter i omarronderingen i västra Leksand

22 februari 2023

Högsta domstolens beslut hindrar den återstående registreringen i fastighetsregistret för ett mindre antal fastigheter.

Förlängt arbete för att förebygga brottslighet kopplad till fastigheter

14 februari 2023

Lantmäteriets regeringsuppdrag för att utreda och föreslå åtgärder mot brottslighet kopplat till fastigheter förlängs till den sista maj 2023.

Digitala översiktsplaner gör samhällsplaneringen effektivare

3 februari 2023

Regeringen har beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen som innebär att kommunernas översikts- och regionplaner blir digitala.

Uppdaterad vägledning med kartunderlag om ras, skred och erosion

31 januari 2023

En ny utgåva av vägledningen ”Kartunderlag om ras, skred och erosion” finns nu ute. Lantmäteriet har bidragit med nya data om terränglutning. Annat nytt är underlag om markens stabilitet, kusterosion och havsnivåer. Vägledningen har tagits fram i samverkan mellan olika myndigheter för en säkrare användning och planering av mark.

Lantmäteriets tjänsteexport satsar mot Balkan och Afrika

25 januari 2023

Lantmäteriets tjänsteexport fokuserar på projekt på Balkan och Afrika, två områden där myndighetens kompetens och förmåga kan bidra till hållbara lösningar. Projekten är mycket uppskattade utifrån Lantmäteriets kompetens och sätt att genomföra projekt, särskilt utifrån hur Lantmäteriet agerar i relationen med mottagarna.

Stor samhällsnytta när Lantmäteriets information släpps fri

24 januari 2023

Särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Det har EU-kommissionen nu beslutat. Tidigare avgiftsbelagda data som kartor, adressdata, och flygbilder blir öppna och kostnadsfria.

Lantmäteriets nya lokaler i Kiruna invigda

18 januari 2023

Lantmäteriets nya kontor i Kiruna invigdes i förra veckan med generaldirektör Susanne Ås Sivborg, lokala medarbetare och ett antal gäster på plats. I samband med det avslutades även regeringsuppdraget att utveckla Lantmäteriets verksamhet i Kiruna.

Räntechocken minskade antalet nya bostadslån under 2022

16 januari 2023

Lantmäteriets statistik visar på ändrade svenska lånevanor under 2022: Antalet nya inteckningar i fastigheter minskade med 15 procent sett över hela året, samtidigt som pantbreven löstes in i högre takt. Bakom siffrorna finns ökade räntekostnader och fallande bostadspriser.

Nya avgifter för lantmäteriförrättning ger mer översikt av kostnader och bättre kostnadstäckning

22 december 2022

Från och med 1 februari 2023 sker flera förändringar av Lantmäteriets avgifter för förrättningar. Det blir enklare att överblicka kostnaden samtidigt som verksamheten får bättre kostnadstäckning.

Eskilstuna startar ny kommunal Lantmäterimyndighet

21 december 2022

Från och med den 1 januari 2023 bildas ett kommunalt Lantmäterikontor i Eskilstuna. Det blir därmed den 40:e kommunala lantmäterimyndigheten i Sverige.

Lyckat första år för Lantmäteriets projekt i Zimbabwe

20 december 2022

Ökad mångfald, mer samarbete och en gemensam planering. Det är några framgångsfaktorer i Lantmäteriets arbete med att utveckla landadministrationen i Zimbabwe.

Årets satellitbilder tillgängliga

19 december 2022

Nu finns de senaste satellitbilderna över hela Sverige att ladda ner från Lantmäteriet. Bilderna ger en ögonblicksbild av hela Sveriges landskap sommaren 2022 sett från rymden, och är till stor nytta inom jord- och skogsbruk, klimatanpassning och samhällsplanering, samt för en intresserad allmänhet.

Lusse – ett ortnamn med olika betydelse

13 december 2022

Över femtio svenska platser heter något med Lusse. Namnen kan ha skiftande bakgrund och innehåller ibland ordet lus i nedsättande betydelse.

Lantmäteriet påskyndar antalet laddningspunkter

29 november 2022

Antalet elbilar ökar snabbt, och med det behovet av att enkelt kunna ladda sin bil. Mot den bakgrunden har antalet ansökningar om att få installera laddningspunkter i samfälligheter blivit många fler. Lantmäteriet möter efterfrågan genom att prioritera dessa ärenden, och genom förbättrad information och ökad kunskap.

Generaldirektörer och myndighetschefer möttes i Gävle

25 november 2022

Den 24 och 25 november samlades ett sjuttiotal myndighetschefer från hela Sverige på Lantmäteriet i Gävle. Detta för att få djupare inblick i EU arbetet, utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. Temat för mötet var Sveriges kommande ordförandeskap i EU:s ministerråd.

Internationell studie: Fastighetsregistreringen i Sverige är snabb, rättssäker och effektiv

21 november 2022

Sverige har en av Europas snabbaste, enklaste och mest rättssäkra processer för fastighetsregistrering. Det framkommer i en jämförelsestudie mellan olika EU-länder som Världsbanken har tagit fram. Studien fokuserar på företagsklimatet i olika regioner, där en viktig del i bedömningen är myndigheternas administration av fastighetsregistreringar.

Lantmäteriet positivt till förslag om särskilt bostadsrättsregister

28 oktober 2022

Lantmäteriet är positivt till ett särskilt bostadsrättsregister, men efterlyser mer tid för att bygga upp registret och att finansiering och uppbyggnad av registret måste ske i takt med utvecklingen av öppna data och i linje med hur samhällsbyggnadsprocessen utvecklas.

Malin Klintborg – årets samhällsbyggare

25 oktober 2022

Utmärkelsen ”Årets samhällsbyggare” delas av föreningen Samhällsbyggarna i år ut till Malin Klintborg, enhetschef på Lantmäteriet, för sitt arbete med att leda digitaliseringen av myndigheternas processer vid planering och byggande.

Struves meridianbåge lyfts fram på utställning

5 oktober 2022

Struves meridianbåge, del av ett vetenskapligt arbete för att under 1800-talet mäta jordens exakta form, är ett världsarv som sträcker sig genom tio länder. Världsarvet lyfts nu fram på en utställning vid Tornedalens museum.

Lantmäteriet blir beredskapsmyndighet

30 september 2022

Från och med den 1 oktober 2022 förändras Lantmäteriets ansvar i kris och krig. Lantmäteriet blir då en beredskapsmyndighet som i händelser av krissituationer och höjd beredskap ska försörja totalförsvaret med grunddata.

En ny generation lantmätare tar sig an Liberias utmaningar

30 september 2022

Nästa vår kommer 20 lantmätarstudenter på AME University i Monrovia vara redo att ge sig ut i yrkeslivet. I ett land där gränstvister och markfrågor är en oroshärd har de en viktig uppgift framför sig. De är en ny generation lantmätare som utbildas, tack vare stödet från Sverige och Lantmäteriets ILAMP-projekt i Liberia.

Lantmäteriet blir Försvarsmaktens ”kartverk”

30 september 2022

Lantmäteriets roll som leverantör av kartor och geodata till Försvarsmakten stärks genom en skärpning i myndighetens instruktion. Samtidigt ges också vår möjlighet att bedriva forskning på fler områden än tidigare.

Ny topografisk karta ersätter gamla Terrängkartan – nu med täckning över hela landet

30 september 2022

Lantmäteriet har lanserat en ny topografisk karta, den första som har framställts helt automatiskt. 

Lantmäteriet ska förebygga brottslighet kopplad till fastigheter

13 september 2022

Lantmäteriet fick, i augusti 2022, i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna, och föreslå åtgärder, för att förebygga och motverka brottslighet som kan kopplas till fastigheter.

Nu är webbplatsen mer tillgänglig

25 augusti 2022

Den 30 augusti fick lantmateriet.se ett nytt utseende. Vi har sett över struktur, navigation och layout för att göra webbplatsen mer tillgänglig och enhetlig.

Kompetensbrist inom Geodatabranschen

24 februari 2022

Det är stora svårigheter att rekrytera personal med erfarenhet inom Geodataområdet och dessutom svårt att hitta lämpliga utbildningar för att höja kompetensen hos befintlig personal visar en rapport som Lantmäteriet tagit fram tillsammans med Geodatarådets medlemmar, kommuner, företag som verkar inom geodataområdet.