Utvecklingen av bolånen har mattats första kvartalet 2024

18 april 2024

Lantmäteriets statistik för första kvartalet 2024 visar att trenden med ökat antal inteckningar har mattats av. Minskningen är 14 procent för hela landet för årets första kvartal. Jämtland, Västernorrland och Gotland hade alla en nedgång på drygt 30 procent, medan Västerbottens län klarade sig bäst.

– Vi ser en avmattning under kvartalet för i stort sett samtliga län. Färre fastighetsaffärer genomförs, vilket är vad som framgår i statistiken för nya inteckningar under första kvartalet, säger Dennis Lindén enhetschef på Lantmäteriet.

Minskningen av antalet inteckningar var betydande i hela landet. För länen Jämtland (-31%), Västernorrland (-31%), Gotland (-30 %) och Dalarna (-29%) är minskningen störst, medan utvecklingen i Västerbotten (-1,4%) var i stort sett oförändrad under kvartalet.

Antalet inteckningar minskade med 14 procent till 36 000 stycken under första kvartalet 2024 jämfört med 42 000 under sista kvartalet 2023. Det totala inteckningsbeloppet har ökat med 205 miljarder kronor under den senaste tolvmånadersperioden. Detta kan jämföras med ökningen av det totala inteckningsbeloppet under 2023 som var 223 miljarder.

– Minskningen för helåret beror på den lägre omsättningen av fastigheter i Sverige till följd av en ökade räntekostnader, högre inflation samt det allmänna konjunkturläget. Det finns också en viss säsongsvariation då färre fastighetsaffärer brukar genomföras i början av året. Detta har i sin tur medfört att behovet av att ta ut nya inteckningar i fastigheter minskat, säger Dennis Lindén.

Återlämnade pantbrev

Statistiken visar även att fler pantbrev lämnas åter av kreditgivaren. Skälet är att de inte längre behövs som säkerhet för bostadslån. Under det första kvartalet har 64 000 pantbrev lämnats tillbaka till fastighetsägaren medan endast 36 000 nya pantbrev har utfärdats.

– Det indikerar att de bolånekunder som har möjlighet nu föredrar att slutamortera sina bostadslån i högre takt än tidigare, säger Dennis Linden.

Antalet nya inteckningar under första kvartalet 2024

Län
Skillnad i Q4 2023 -
Q1 2024
procent
Skillnad i Q1 2023 -
Q1 2024 procent
Q12024
jan-mars antal
Q4 2023
okt-dec antal
Q3 2023
juli-sept  antal
Q2 2023
april-juni antal
Q1 2023
jan-mars antal
Blekinge
-21,1%
-22,2%
663
840
792
842
852
Dalarna
-29,0%
-16,3%
1463
2060
2085
1939
1748
Gotland
-30,1%
-23,7%
373
534
415
442
489
Gävleborg
-25,9%
-15,5%
1196
1613
1585
1528
1415
Halland
-15,2%
-21,3%
1415
1668
1649
1857
1797
Jämtland
-30,8%
-16,2%
702
1015
886
838
838
Jönköping
-14,5%
-10,8%
1419
1659
1444
1723
1590
Kalmar
-20,8%
-21,4%
1159
1463
1388
1564
1475
Kronoberg
-17,3%
-22,2%
743
898
752
955
955
Norrbotten
-24,5%
-3,1%
1039
1376
1327
1273
1072
Skåne
19,8%
12,4%
6220
5192
5145
5532
5534
Stockholm
-11,6%
-10,5%
4390
4968
5010
5205
4907
Södermanland
-16,6%
-25,0%
1054
1264
1323
1393
1406
Uppsala
-15,0%
-28,6%
1192
1402
1456
1387
1669
Värmland
-26,2%
-20,7%
1216
1648
1492
1406
1534
Västerbotten
-1,4%
20,4%
1502
1523
1343
1289
1248
Västernorrland
-30,7%
-10,8%
945
1363
1260
1278
1060
Västmanland
-19,8%
-21,8%
885
1103
978
1095
1132
Västra Götaland
-16,6%
-17,1%
5645
6768
6511
7108
6811
Örebro
-22,9%
-24,2%
1015
1317
1289
1284
1339
Östergötland
-18,6%
-7,9%
1639
2013
1866
1862
1779
Totalt
-13,9%
-11,7%
35875
41687
39996
41800
40650