Lantmäteriet justerar timkostnader

15 januari 2024

Från och med den 1 februari sker ett par förändringar av Lantmäteriets avgifter. Timkostnaden för lantmäteriförrättningar anpassas efter kostnadsökningar och minskade intäkter, medan timkostnaden för uppdragsverksamheten görs enhetlig och mer förutsebar.

Omvärlden har förändrats under det senaste året med hög inflation, högre räntor och en svag krona, vilket har medfört stigande priser. För Lantmäteriets del har detta bland annat inneburit färre ansökningar, vilket i sin tur har lett till minskade intäkter och ett annat ekonomiskt läge.

Från och med den 1 februari genomför därför Lantmäteriet ett antal justeringar av avgifterna för lantmäteriförrättningar.

Höjda timkostnader vid lantmäteriförrättning

Avgifterna för förrättningar höjs med 5,5 procent. De nya timkostnaderna blir 900 för biträdande handläggare eller 1 700 kronor för förrättningslantmätare och kart- och mätingenjörer.

Enhetlig timkostnad för uppdrag

En annan förändring är att en enhetlig timkostnad införs för all uppdragsverksamhet. Lantmäteriet går därmed från sex olika timkostnader till endast en på 900 kronor per timme, vilket medför ökad transparens, förutsebarhet och likabehandling av kunder.

Uppdrag som Lantmäteriet utför.