Lantmäteriet får 20 miljoner kronor extra – arbetet mot öppna data kan börja

19 april 2023

Regeringen föreslår i vårbudgeten att Lantmäteriet får 20 miljoner kronor extra i anslag för att påbörja arbetet med att fasa ut avgiftsbelagda data mot öppna data, något som ska vara genomfört senast i februari 2025.

– Vi är glada att Regeringen förstår vikten av att införa öppna data och att de ger oss en startplåt så att vi kan komma i gång, säger Mikael Jenssen, chef för affärsmodeller och produktägande på Lantmäteriet.

Regeringens förslag om extra anslag på 20 miljoner kronor avser årets arbete mot att nå öppna data. För att Lantmäteriet ska kunna uppfylla EU-kommissionens krav om öppna och kostnadsfria data till februari 2025 krävs extra finansiering även under de kommande åren.

Den extra finansieringen täcker den kostnad som uppstår vid omställningen av affärs- och leveransmodell för planerat arbete under 2023.

Läs om beslutet på Regeringens webbplats (nytt fönster)

Läs mer om Lantmäteriet och införandet av öppna data