Nytt regeringsbeslut kring öppna data

4 april 2023

Regeringen har fattat ett beslut som innebär att Lantmäteriet får ytterligare tid på sig att genomföra omställningen till öppna data. Lantmäteriets öppna data ska nu vara tillgängliga senast i februari 2025.

EU-kommissionen har beslutat att särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Beslutet, som trädde i kraft 2023-02-09, innebär att EU:s medlemsländer i regel har 16 månader på sig att genomföra beslutet.

Mot den bakgrunden har Regeringen nu beslutat att Lantmäteriet får fortsätta att ta ut avgifter för sin geodata, dock längst till den 9 februari 2025.

Bland Lantmäteriets idag avgiftsbelagda information, och som i framtiden blir öppna data, finns adress- och byggnadsdata, information om fastighetsgränser, höjddata, hydrografi, kartor och flygfoton, så kallade ortofoton.

För att kunna genomföra beslutet om öppna data är Lantmäteriet beroende av en förändrad finansiering och att Regeringen fattar ett beslut om ökade anslag till Lantmäteriet.

Läs regeringsbeslutet på Regeringens webbplats (nytt fönster)