Nedåt på bolånemarknaden

13 oktober 2023

Den nedåtgående trenden i på bostadsmarknaden håller i sig – antalet inteckningar under tredje kvartalet 2023 minskade med cirka fem procent jämfört med det andra kvartalet. Nedgången märks tydligast i södra Sverige, framför allt i Kronobergs län (-22,3 %) och Jönköpings län (-16,9%). Det visar Lantmäteriets statistik för inteckningar i fastighetsmarknaden under tredje kvartalet 2023.

Små modellhus i trä står bredvid en linnepåse. På påsen finns ikoner av pengar tryckta. Påsen är stängd. Runt påsen ligger ett måttband.

Under det tredje kvartalet 2023 har cirka 39 800 nya inteckningar av fastigheter i landet registrerats jämfört med 41 900 under andra kvartalet*.

– Den nedåtgående trenden hör samman med ökade räntenivåer samt att färre fastighetsaffärer genomförts. Detta har i sin tur medfört att fastighetsägarnas behov av att inteckna sina fastigheter har minskat, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.

Trenden ser olika ut i olika delar av landet

Tendensen skiljer sig i olika delar av Sverige. Det är framför allt i Södra Sverige som nedgången är tydligast. Kronobergs län (-22,3 %) och Jönköpings län (-16,9%) har sämst utveckling i landet, liksom Hallands län (-11,4%), Kalmar län (-11,2%) och Skåne (-8,8%). Även Västmanlands län har en tydlig negativ utveckling (-11,6%).

Några län visar dock på en positiv trend, framför allt Dalarnas län (+9,0%), Jämtlands län (+5,0%) och Värmlands län (+4,8%). I de södra delarna av Dalarna samt Rättvik och Leksand ser vi en positiv trend och en återgång till 2022 års nivåer.

Totalt för hela landet har antalet inteckningar minskat med cirka 36 procent jämfört med samma period föregående år, vilket är en följd av den kraftiga nedgången som ägde rum under 2022.

Statistik över inteckningar - tredje kvartalet 2022 till tredje kvartalet 2023
Län Skillnad i %
Q2 2023 -
Q3 2023
Skillnad i %
Q3 2022 -
Q3 2023
Q3 2023
juli-sept
Q2 2023
april-juni
Q1 2023
jan-mars
Q4 2022
okt-dec
Q3 2022
juli-sept
Blekinge -7,7% -40,2% 777 842 856 1258 1299
Dalarna 9,0% -21,5% 2110 1936 1748 2689 2689
Gotland -1,8% -27,3% 429 437 488 527 590
Gävleborg 2,4% -30,8% 1570 1533 1427 2152 2269
Halland -11,4% -42,2% 1647 1859 1796 2548 2848
Jämtland 5,0% -33,3% 883 841 839 1188 1324
Jönköping -16,9% -42,1% 1430 1720 1590 2451 2469
Kalmar -11,2% -36,1% 1382 1556 1475 2032 2163
Kronoberg -22,3% -44,0% 742 955 955 1295 1324
Norrbotten 2,2% -32,7% 1311 1283 1076 1731 1949
Skåne -8,8% -39,0% 5104 5596 5544 7617 8370
Stockholm -4,8% -35,0% 4944 5195 4916 6783 7603
Södermanland -6,4% -40,7% 1305 1394 1410 1842 2200
Uppsala 3,9% -36,8% 1447 1393 1679 2127 2289
Värmland 4,8% -28,1% 1482 1414 1540 1952 2061
Västerbotten 2,9% -35,6% 1331 1294 1255 1876 2066
Västernorrland -2,6% -32,5% 1245 1278 1060 1621 1845
Västmanland -11,6% -43,9% 971 1098 1134 1591 1732
Västra Götaland -8,6% -34,9% 6492 7105 6843 9413 9979
Örebro 0,2% -36,9% 1285 1283 1327 1890 2035
Östergötland 3,4% -33,7% 1929 1865 1779 2743 2909
TOTALT -4,9% -35,8% 39816 41877 40737 57326

62013

*Lantmäteriets kvartalsstatistik omfattar från och med Q3 2023 beviljade inteckningar inom respektive kvartal: Detta till skillnad från tidigare kvartalsredovisningar där eftersläpande handläggningar av inteckningar inte räknades med i sammanställningarna.