God julost!

21 december 2023

I Lantmäteriets tjänst ”Sök ortnamn", finns cirka 370 platser med namn som börjar med uttalet ”jul”. De flesta (knappt två tredjedelar) stavas i skrift "Hjul" och den resterande tredjedelen "Jul".

Förutom ett 30-tal namn som börjar med julafton, som till exempel Julaftonsviken, är det få av ortnamnen som rent faktiskt innehåller ordet jul med betydelsen ”högtid till minne av Jesu Kristi födelse”. I stället är det vanligt att början av namnet innehåller ordet hjul, som i vagnshjul.

De kan också inledas med ett mansnamn. Någon gång förekommer också ett personnamn som i äldre tid stavades Hiul, som i Hiulstorp.

Stavningen har förändrats

Stavningar med "hi" och "i" som uttryck för initialt j-ljud existerar inte längre i det svenska skriftspråket; de har blivit "hj" respektive "j".

Hur gör vi på Lantmäteriet med dessa? Svaret beror på sammanhanget och hur länge det har varit ”fel”. Om en namnform är väl etablerad i officiell skrift sedan länge ändrar vi den inte.

Mer om hur Lantmäteriet arbetar med ortnamn.

Stor sten.
Julosten, Björsmåla, Blekinge. Det finns en handfull platser med namnet Julosten i ortnamnsregistret. De har från början namngetts av stora julostliknande flyttblock. Foto: Blekinge museum.
Ortnamnet Jularp, Höörs sn, Frosta hd, Skåne.
Ortnamnet Jularp, Höörs sn, Frosta hd, Skåne. Digitaliserat kartotekskort från Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL), Institutet för språk och folkminnen. Klicka på bilden för att förstora den.

Få en bild av hur ortnamnsdata kan ordnas och visas (nytt fönster).