Högtidligt projektavslut i Liberia

18 januari 2024

Lantmäteriets femåriga projekt i Liberia avslutades formellt vid årsskiftet, vilket uppmärksammades vid en ceremoni den 12 december. Då invigdes också den nationella lantmäterimyndighetens kontor i Buchanan efter att ha renoverats och försetts med utrustning – tack vare projektets stöd.

– Förmodligen hade vi inte stått här idag om det inte varit för att projektet präglats av flexibilitet och det som kallas ”adaptive management”, förklarade Christopher Byren, projektledare på Lantmäteriet.

Målet: en självförsörjande myndighet

Under projektets gång blev det tydligt att Liberias lantmäterimyndighet LLA (Liberia Land Authority) behövde välfungerande lokalkontor för att kunna nå ut till hela landet. Lokala kontor som drar in pengar till myndigheten genom sina tjänster är också en del i att långsiktigt bli en självförsörjande myndighet.

Med det som bakgrund svängde projektet delvis om till att det under senaste åren ha stöttat sex utvalda lokalkontor med utrustning och utbildning av personalen.

Många lovord för ”talking books”

Projektet, kallat ILAMP, har även bidragit med mycket annat. Många lovord har getts för satsningen på ”talking books” – små apparater med budskap om bland annat fastighetslagen ”Land rights Act” och kvinnors rätt att äga land. Dessa började cirkulera runt på Liberias landsbygd under pandemin då en hel del annan aktivitet av förklarliga skäl låg nere.

Under avslutningsceremonin i Buchanan kom lovord från såväl andra organisationer, som samarbetspartners, svenska ambassaden i Monrovia och systermyndigheten LLA.

”Lantmäteriet har hjälpt oss komma framåt”

LLA:s vice ordförande Mrs Bloh Sayeh talade för hela myndighetsledningen när hon lovordade samarbetet mellan Lantmäteriet genom ILAMP-projektet och LLA:

– Decentralisering är en nödvändighet för att Liberia ska kunna utvecklas som nation. Christopher och teamet i projektet har har hjälpt oss att komma framåt som myndighet.

För att markera det högtidliga tillfället överräckte ledningen traditionella högtidskläder till Lantmäteriets projektteam samtidigt som alla förärades med egna liberianska namn.

Förhoppningsvis blir det en fortsättning i Liberia

Mikael Lilje, chef för Internationella enheten vid Lantmäteriet, tackade å sin sida LLA för det varma välkomnande som alla Lantmäteriexperter mötts av under besöken i landet. Han hoppas även att det blir en fortsatt närvaro i landet även om det nuvarande projektet tog slut vid årsskiftet.

– Förhoppningsvis är vi bara i starten av en lång resa tillsammans, det finns mycket kvar att göra, säger Mikael Lilje.

Ett förslag om ett nytt projekt behandlas just nu av SIDA och svenska ambassaden i Monrovia.

Mrs Bloh Sayeh, vice ordförande för LLA, tackar Mikael Lilje (Lantmäteriet) och projektet för allt stöd som myndigheten har fått genom åren.
Christopher Byren och Mikael Lilje utanför LLA:s kontor i Buchanan, som utrustats tack vare Lantmäteriets och projektets stöd. Här hölls också avslutningsceremonin för ILAMP.