Lantmäteriet firar internationella klarspråksdagen

13 oktober 2023

Ett av de mest effektiva sätten för att skapa tydlighet är att använda ett enkelt språk, så kallat klarspråk. Idag, på internationella klarspråksdagen, uppmärksammar Lantmäteriet hur myndigheten arbetar för att med ett enklare språk öka förståelsen för vad vi gör och underlätta för alla som är i kontakt med oss.

En svart skylt med vit ram där det står "Internationella klarspråksdagen" på. Texten "13 oktober", i grönt, ligger snett över skylten.

Med kunden i fokus arbetar Lantmäteriet med att förbättra tillgängligheten till myndighetens information och tjänster. Det handlar bland annat om att göra våra webbplatser och e-tjänster tillgängliga och lätta att förstå och att arbeta med klarspråk i mallar, brev och beslut, så att de blir enkla och begripliga.

Det finns mycket kvar att göra, fast det syns redan en tydlig minskning av frågor som handlar om vad Lantmäteriet egentligen menar med olika ord och formuleringar. Det är en följd av tydligare information på våra webbplatser och en rad interna åtgärder, till exempel utbildningar, bättre arbetsstöd som instruktionsfilmer och handledningar, förenklade dokumentmallar och klarspråksövningar.

 – Klarspråk är något vi ständigt arbetar med för att Lantmäteriets information ska vara lätt att hitta och förstå för alla som är i kontakt med myndigheten, säger Lars Prinz, tillgänglighets- och klarspråksansvarig på Lantmäteriet.

Lantmäteriet tar gärna emot förslag på hur vi kan förbättra oss