Praktfulla byggnader i Lantmäteriets historiska kartor

26 januari 2024

På en del av Lantmäteriets historiska kartor har lantmätaren bakom kartorna tagit sig tid att skildra praktfulla byggnader och vackra vyer över slott och herresäten. Två av dessa konstnärligt lagda lantmätare var Wilhelm Kruse i Älvsborg och Jakob Johansson Vernsten, verksamma i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.

Torpa stenhus

Wilhelm Kruse har avbildat Torpa Stenhus i dåvarande Älvsborgs län, en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar, på en karta från 1710. Inne på slottet hänger en målning från 1716 där Kruse är avporträtterad vid sitt ritbord i förgrunden. Kanske är det han själv som är konstnären?

Wilhelm Kruse var som många av sina kollegor en mångsysslare. Vid sidan av sin tjänst som ordinarie lantmätare i Älvsborgs län var han såväl tecknare och akvarellist, som poet och fornforskare. Bland hans litterära verk finns lärodikter i lantmäterikonst och nationalekonomiska rim.

Kartan från 1710 över Håcksnäs, Länghems socken, dåvarande Älvsborgs län, med bilden på Torpa Stenhus (nytt fönster).

Johannisborgs slott

På Jakob Johansson Vernstens karta från 1695 över Norrköping vajar fanorna stolt över slottet. Idag är porttornet och vallarna det enda som återstår av Johannisborg. Vallgraven är sedan länge igenfylld. På Lantmäteriets kartor kan du fortfarande se hur byggnaden såg ut under sina glansdagar.

Slottet började byggas 1613, av soldater som utkommenderats av Johan, hertig av Östergötland. Byggnaden uppfördes i tre våningar, med sex torn och tornspiror. Men befästningen fick en kort historia. År 1719 brände rysk militär Norrköping, och därefter togs sten från slottet för att återuppbygga staden.

Kartan från 1695 över Norrköping och Johannisborgs slott (nytt fönster).

Testa Historiska kartor

Vill du se fler kartor med bilder av slott och herresäten? I Lantmäteriets e-tjänst finns över en miljon digitaliserade historiska kartor som är gratis att ladda ner.

E-tjänster Historiska kartor (nytt fönster).