2023 års satellitbilder tillgängliga

8 januari 2024

Nu finns de senaste satellitbilderna över hela Sverige att ladda ner från Lantmäteriet. Bilderna ger en ögonblicksbild av hela Sveriges landskap sommaren 2023 sett från rymden, och är till stor nytta inom jord- och skogsbruk, klimatanpassning och samhällsplanering, samt för en intresserad allmänhet.

Lantmäteriet förvaltar det nationella satellitbildsarkivet, Saccess, som varje år fylls på med den gångna sommarens satellitbildstäckning, och nu är alltså 2023 års bilder publicerade. Lantmäteriet väljer ut en så molnfri bild som möjligt över varje område och sammanställer därefter två färdiga rikstäckande mosaiker; en i "naturliga" färger och en med infraröd information för att underlätta vegetationskartering.

Saccess är ett verktyg för att studera de landskapsförändringar som skett sedan mitten av 1970-talet - till nytta för till exempel jord- och skogsbruk, för miljöanalyser och samhällsplanering, men också för den intresserade allmänheten. Satellitbilderna från Saccess skiljer sig från andra leverantörers bilder genom att de återger ett mycket bredare färgspektrum. Detta gör det bland annat möjligt att med hjälp av informationen i bilderna kunna urskilja olika typer av vegetation och status på växtbestånd.

Alla bilderna kan laddas ner kostnadsfritt.

Länk till tjänsten: https://saccess.lantmateriet.se/ (nytt fönster)