Lantmäteriets program under Kartdagarna 2023

12 april 2023

Lantmäteriet medverkar stort på Kartdagarna i Helsingborg, Nordens största händelse inom geodataområdet. Under tre dagar samlas experter och kartentusiaster för att ta del av ett hundratal föreläsningar och workshops om nyheter, erfarenheter och forskning som rör geografisk information och samhällsbyggnad.

Karta över Malmö.
Ett exempel på en automatiskt framställd karta som bland annat visar fler detaljer och som ger en bättre zoom-upplevelse jämfört med traditionellt framtagna kartor. Automatiskt framställda kartor är ett av flera teman i Lantmäteriets medverkan under Kartdagarna 2023.

Lantmäteriets föreläsningar tar upp ämnen som öppna data, automatiskt generaliserade kartor, det nya internationella höjdsystemet, IHRS, med mera. Dessutom leder Malin Klintborg och Staffan Kjellman en workshop om smartare samhällsbyggnadsprocess.

– Kartdagarna är ett gyllene tillfälle att berätta om vårt arbete med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Vi får också träffa aktörer som kan beskriva konkreta behov, risker och möjligheter för de nya datamängder vi tar fram nationella specifikationer för, konstaterar Malin Klintborg, som leder Lantmäteriets arbete inom Smartare samhällsbyggnadsprocess.

Mässan och kartutställningen är öppen för alla, medan besökarna får betala för seminarier och workshops. Efter sina föredrag finns Lantmäteriets föreläsare på plats i montern för att svara på frågor. Välkomna till Lantmäteriet i monter nummer 1!

Lantmäteriets föredrag och workshops

Tisdag den 18 april:

 • Smartare samhällsbyggnadsprocess – en nationell angelägenhet (workshop). Malin Klintborg, Staffan Kjellman kl. 15-16.30.
 • Uppdateringar av Handbok i mät- och kartfrågor – Kartografi och Geodatakvalitet. Lena Bengtsson, Mats Pellas Andersson kl. 15.
 • Automatisk generalisering av småskaliga kartor. Mikael Johansson kl. 15.30
 • Status för Lantmäteriets verksamhet idag och tankar om framtiden med öppna geodata. Mikael Jenssen kl. 15.
 • Installation av passiva reflektorer i Sverige. Faramarz Nilfouroushan kl. 16.

Onsdag den 19 april:

 • Det nya internationella höjdsystemet, IHRS, och dess effekter på Sverige. Anders Alfredsson, Lantmäteriet/Högskolan i Gävle kl. 9.
 • Översynen av riksgränsen mellan Sverige och Norge. Dan Norin kl. 9.
 • Lantmäteriets bidrag till svenskt bistånd Mikael Lilje. kl. 10.
 • Gemensam målbild med Digitalbarometern, Frida Göthberg. Mats Berglund kl 10.30.
 • Uppdatering till HMK Kartografi 2024. Pellas Mats Andersson kl. 15.30.
 • Geodataområdet 2040 (workshop). Magnus Forsberg kl. 15.30.
 • Tips och trix för användning av Lantmäteriets nya kartprodukter! Stefan Autio, Mikael Johansson kl. 16.

Torsdag den 20 april:

 • Standarder för specifikation, kvalitet och metadata samverkar för känd kvalitet. kl. 9.30. Torsten Svärd.
 • Nytt inom bild- och höjddata från Lantmäteriet. Mikael Henriksson, Katrin Falk kl. 10.

Hela programmet på Kartdagarnas webbplats (nytt fönster).

Lantmäteriet i andras föreläsningar

Den räta linjens hegemoni – lantmäteri och gränsdragningar under skiftesreformerna i Sverige, 1783–1864. Lunds Universitet. Onsdag den 19 april kl. 9.

Tre dimensioner, två världar, ett mål, den digitala geotvillingen. Att skapa en digital tvilling med data enbart från MBK-systemet samt öppna data från Lantmäteriet. Sokigo. Onsdag den 19 april kl. 9.30.

Uppdraget att digitalisera strandskydd. Digitaliseringsarbete med målet att få in datamängden i den nationella geodataplattformen.: Länsstyrelsen Uppsala. Onsdag den 19 april kl. 11.

Nationella specifikationer för storskaliga geodata. Ett projekt i samverkan mellan akademi, Lantmäteriet, kommuner och konsulter. Lunds universitet. Onsdag den 19 april kl. 12.

Hur attraherar vi unga till vår bransch? Geoforums och Lantmäteriets gemensamma treåriga projekt för kompetensförsörjning i geodatabranschen. Föreläsare: Linn Norén, Geoforum. Maria Nässert från Lantmäteriet medverkar. Onsdag den 19 april kl. 16.

Hur strukturerar vi informationen i digitala översiktsplaner? Boverkets och Lantmäteriets
informationsmodell och utvecklingen av ett nytt API. Boverket. Onsdag den 19 april kl. 15.30.

Full integration mot Lantmäteriet. Se vad du kan göra med Lantmäteriets BAL (Byggnad Adress Lägenhet)! Adtollo. Onsdag den 19 april kl. 16.30.

Blåljuskollen. Lantmäteriets certifiering för kommuner som vill säkerställa att deras kartor alltid är uppdaterade. Landskrona stad. Torsdag den 20 april kl. 9.30.