Omarrondering i Västra Leksand fortsätter som planerat – inhibition upphävd

21 mars 2023

Det beslut från Högsta domstolen om så kallad inhibition, som fördröjt registreringen av vissa uppgifter för 24 fastigheter i fastighetsregistret, upphävdes den 17/3.

Bakgrunden är att den fastighetsägare som ansökt om ny tid för att överklaga besluten i omarronderingen i Västra Leksand har dragit tillbaka sin ansökan.

Anmärkning om felaktig information i fastighetsregistret försvinner

Lantmäteriet går därmed vidare med registreringen. Det medför att den anmärkning i fastighetsregistret om felaktig information som tidigare informerats om försvinner. Anmärkningen har till exempel begränsat möjligheterna att ändra uppgifter om lagfart, inteckningar och rättigheter.

Ersättningsbeslut verkställs

Att inhibitionen upphävts innebär också att ersättningsbeslutet i förrättningen nu kan verkställas i sin helhet och Lantmäteriet kommer därmed börja betala ut ersättningarna. Mer information meddelas till samtliga fastighetsägare inom kort via post.