Nyrustat lokalkontor invigt i Liberia – möjligt tack vare Lantmäteriets stöd

3 april 2023

Den officiella invigningen av Liberia Land Authoritys (LLA) nyrenoverade och utrustade County Land Office i Gbarnga är en milstolpe. Tack vare stöd från bland andra Lantmäteriets Liberia-projekt kan personalen på kontoret erbjuda lokalbefolkningen bättre service och samtidigt säkra ekonomin.

Under den pampiga invigningen klippte Lantmäteriets ställföreträdande generaldirektör Anders Lundquist bandet tillsammans med LLA:s ordförande J. Adams Manobah, Sr, och Esther Walker, superintendent i Bong County där kontoret ligger.

Lantmäteriets ställföreträdande generaldirektör Anders Lundquist klippte bandet till det nya kontoret i Gbarnga tillsammans med LLA:s ordförande J. Adams Manobah, Sr, och Esther Walker, superintendent i Bong County.

För personalen på kontoret i Gbarnga är invigningen efterlängtad. Tidigare har de huserat i en byggnad där de bara haft ett par kontorsrum till sitt förfogande. Nu får de flytta in i en egen byggnad som renoverats tack vare stöd från Världsbanken.

Målet att kunna erbjuda alla tjänster lokalt

Lantmäteriet har genom ILAMP-projektet finansierat utrustning som möbler, datorer, skanners, enklare mätutrustning och solpaneler för att få ett fungerande kontor.

Målet är att myndigheten ska kunna erbjuda alla de tjänster som befolkningen tidigare behövt ta sig till huvudkontoret i Monrovia för att utföra. Det i sin tur ökar förutsättningarna att myndigheten får ökade inkomster – något som man är i stort behov av.

– Decentraliseringen är en nyckelfråga för vår ekonomiska utveckling, sa Philomena Bloh Sayeh, LLA:s vice ordförande, i sitt invigningstal.

ILAMP stöttar utbildningen av personal

Fr v: Charles Lawrence, Svenska ambassaden, Anders Lundquist, Lantmäteriet, Christopher Byren, Lantmäteriet/ILAMP, samt J. Adams Manobah, Sr, chairman på LLA.

Som så många andra talare uttryckte hon sin stora tacksamhet gentemot Lantmäteriet och den svenska regeringen för stödet genom ILAMP-projektet.

Ytterligare fyra av myndighetens lokalkontor har utrustats tack vare ILAMP. Stödet kommer även i form av kapacitetsutveckling av personalen, senast i form av en grundläggande datorutbildning för de anställda på kontoren som nu fått utrustning.

– Stödet till upphandling av utrustning fanns från början inte med i projektets arbetsplan. Men vi har ett flexibelt arbetssätt, och kunde styra om och hitta lösningar på de utmaningar som dök upp, säger Christopher Byren som är ILAMP:s projektledare.

"Viktigt med kvinnor i ledande positioner”

Charles Lawrence från svenska ambassaden i Monrovia uttryckte sitt beröm över det nya kontoret och de möjligheter till ökad service som det innebär för befolkningen.

Han lyfte även det faktum att kontoret har flera kvinnor i ledande positioner, något som är viktigt då Land Rights Act (Liberias landlag från 2018) ger kvinnor rätt till att äga land.

– Jag är stolt över att kontoret i Gbarnga är det enda kontoret i Liberia som har en kvinnlig licensierad länslantmätare.

Det var ett stort medieintresse för invigningen i Gbarnga.