Lantmäteriets arbete mot Öppna data i full gång

12 september 2023

Nu påbörjar Lantmäteriet arbetet med att fasa ut avgiftsbelagda data mot öppna data. Senast i februari 2025 kommer en del av Lantmäteriets tidigare avgiftsbelagda information att erbjudas som öppna data.

Vi är nu inne i den fas av projektet där vi ska klargöra, förankra och beskriva projektets åtagande och planen för genomförandet, säger Nina Aspelin, projektledare på Lantmäteriet, som leder arbetet med att implementera öppna data-direktivet. Vi planerar för en start av projektets genomförandefasvid årsskiftet 2023–24.

Redan innan sommaren etablerades arbetsgrupper inom support, juridik och avtal, produktpåverkan samt teknik och infra för att påbörja arbetet att klargöra vad som behöver göras.

Utgångpunkter för projektet just nu

Inriktningen är att de idag avgiftsbelagda datamängderna bland annat fastighetsgränser, höjddata, hydrografi, kartor och flygfoton så kallade ortofoton samt adress- och byggnadsdata ska anpassas i enlighet med direktivet. Dock kommer inte Swepos, Lantmäteriets navigeringsstöd för noggrann positionsbestämning, släppas fritt.

– Öppna data kommer erbjudas via API och bulknedladdning. Användningen av vår data kommer att öka kraftigt, vilket innebär att vår IT-drift behöver anpassas, berättar Nina Aspelin.

– Vi är glada att projektet är i gång, säger Mikael Jenssen, chef för affärsmodeller och produktägande på Lantmäteriet.

Information om projektet kommer att finnas på lantmateriet.se.