Medarbetare på Lantmäteriet får internationellt pris för forskning inom geodesi

2 maj 2023

Rebekka Steffen, geodet på Lantmäteriet, har belönats med ett pris från European Geoscences Unions (EGU) som framstående ung forskare inom geodesi! Hon är den första nordeuropé någonsin som har fått priset inom geodesi.

Rebecka Steffen, till vänster, tar emot priset av Annette Eicker, ordförande för EGU:s geodesidivision, till höger i bilden.
Rebecka Steffen (till vänster) tar emot priset av Annette Eicker, ordförande för EGU:s geodesidivision. Foto: Holger Steffen.

Rebekka Steffen prisas bland annat för sin forskning inom landhöjning och sitt arbete med en modell för hur jordskorpan i Europa rör sig och deformeras. Hennes forskning om landhöjningen är relaterad till den pågående isavsmältningen på Grönland.

Utmärkelsen, Geodesy Division Outstanding Early Career Scientist Award, delades ut under EGU:s årliga konferens i Wien torsdagen den 27 april, inför 15 000 deltagare från 107 länder.

– Jag känner mig oerhört hedrad över att få priset, och jag är även tacksam mot de som har nominerat mig till detta pris. Jag är också glad över alla fantastiska kollegor här på Lantmäteriet och världen över som bidrar till min forskning, säger Rebekka Steffen.

EGU samlar europeiska forskare

European Geosciences Union (EGU) är en organisation som samlar alla geovetenskaper i Europa –jord-, planet- och rymdforskning. Medlemmarna består av cirka 18 000 medlemmar experter inom området. Huvudkontoret ligger i München, Tyskland.