Jämställda löner hos Lantmäteriet

30 oktober 2023

Årets lönekartläggning för Lantmäteriets medarbetare är nu klar, resultatet visar på små löneskillnader mellan kvinnor och män. Lantmäteriet har betydligt mer jämställda löner än vad som gäller i samhället i övrigt.

Mindre än en procent av våra löner är osakliga

– Årets lönekartläggning visar att det överlag ser väldigt bra ut och att vi inte behöver justera så många löner. Av ungefär 2 200 medarbetare har vi i år justerat lönen för 16 personer där saknades sakliga skäl för en löneskillnad, säger Elisabet Lewis, HR-strateg på Lantmäteriet.

Det motsvarar att mindre än en procent av Lantmäteriets löner är osakliga. Som jämförelse visar statistik från Statiska centralbyrån (SCB) att skillnaden mellan mäns och kvinnors löner i samhället i genomsnitt är fem procent.

I lönekartläggningen tittar Lantmäteriet även på skillnader mellan likvärdiga arbeten där kvinnodominerade grupper jämförs med mansdominerade samt könsneutrala grupper.

– På den punkten har vi inte identifierat några osakliga löneskillnader, säger Elisabeth Lewis.

Justering görs direkt

Enligt diskrimineringslagstiftningen ska arbetsgivare årligen identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. En löneskillnad räknas som osaklig om skillnaden beror på faktorer som är kopplade endast till kön.

I de flesta fall finns det sakliga skäl till en identifierad löneskillnad. I de fall där detta saknas finns enligt lagen en skyldighet att inom tre år rätta till glappet. Lantmäteriet justerar dock lönen på en gång.

Om Lantmäteriet som arbetsgivare.