Förlängt arbete för att förebygga brottslighet kopplad till fastigheter

14 februari 2023

Lantmäteriets regeringsuppdrag för att utreda och föreslå åtgärder mot brottslighet kopplat till fastigheter förlängs till den sista maj 2023.

Uppdraget handlar om att utreda förutsättningarna för att förebygga och motverka brottslighet som kan hänföras till fastigheter, exempelvis brott mot borgenärer, lagfartskapningar, penningtvätt eller organiserad brottslighet. Uppdraget skulle ursprungligen slutredovisas den 24 februari, men uppdraget förlängs nu till den sista maj 2023.

Lantmäteriet utreder dels möjliga åtgärder vid nuvarande förutsättningar, dels åtgärder som skulle kunna genomföras om de tekniska och juridiska förutsättningarna ändrades, och då även nödvändiga författningsförslag.

Penningtvätt kan till exempel ske genom under- eller övervärdering av fastighetsvärdet eller genom att fastighetsköp görs via bulvaner för att dölja pengars ursprung eller den verkliga ägaren. Vid fastighetsförvärv finns det även en risk att de betalas av med brottspengar.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats (nytt fönster).