Liberias enda licensierade kvinnliga lantmätare: Vi gör verkligen skillnad

7 mars 2023

Susannah Kollie är Liberias enda licensierade kvinnliga lantmätare. Med en gedigen utbildning har hon mycket att bidra med bland sina manliga kollegor. Susannah menar också att kvinnor har en speciell anda som gör att de kan hitta andra lösningar, bara genom att ta sig tid och lyssna.

– Kvinnor bidrar mycket i alla organisationer, säger Susannah Kollie.

Susannah är Liberia Land Authority (LLA) Resident County Surveyor i Bong County. Det innebär att hon är ytterst ansvarig för lantmäteriärenden i länet och hon har fyra anställda som hjälper henne.

bild 3
Liberia Land Authority's County Land Office i Bong County.

Arbetet består bland annat av att genomföra gränsundersökningar och lösa gränstvister mellan privatpersoner och klaner – allt som ingår i en lantmätares roll.

Susannah utstrålar en enorm glädje och entusiasm när hon berättar om sitt arbete.  Hon praktiserade som lantmätare i ungefär sex år innan organisationen "Liberia Society of Women Engineers", hjälpte henne genom processen att bli den första licensierade kvinnliga lantmätaren.

Hon avslutade nio månaders utbildning och klarade sedan de nödvändiga testerna. Senare genomgick hon också repetitionsutbildning.

Susannah Kollie tillsammans med sina kollegor på kontoret i Gbarnga.

– Jag tackar Gud för att han ledde mig till det här jobbet. Det finns definitivt utmaningar och att tackla dem som kvinna kräver lite extra. Men jag går gärna en extra mil för att tjäna vårt folk, säger Susannah.

Hon känner ibland att hon möts av viss tvekan när hon går ut på fältet som kvinnlig lantmätare. Men det är innan hon utför sina uppgifter.

Susannah har använt ganska avancerad mätutrustning i sin utbildning. Tyvärr är det något som hon saknar i sitt dagliga yrkesliv. Undersökningsdata och mätningar i fält görs via mobiltelefonen med hjälp av en GPS-applikation, med den mätnoggrannhet som detta medför.

bild 5
Susannah älskar sitt jobb som lantmätare.

Myndigheten har knappa resurser för inköp av utrustning, särskilt för de lokala kontoren. Därför är Susanna extra glad över det stöd som kommer från externa partners, däribland Lantmäteriet genom ILAMP (Capacity Building for Inclusive Land Administration and Management Project in Liberia).

Kontoret i Bong är ett av de fem LLA-kontor som ILAMP har beslutat att ge extra stöd till, både i form av personalutbildning och genom inköp av utrustning.

Detta inkluderar till exempel möbler till kontoret, bärbara datorer, stationära datorer, skrivare och handhållna GPS-enheter.

– Allt detta kommer att vara till hjälp i arbetet, säger Susannah.

– En av de viktigaste sakerna vi behöver är vad ni har bidragit med; kunskap. Det andra som vi behöver är utrustning och fordon.

Susannah är tacksam för de två motorcyklar som Lantmäteriet och ILAMP köpt till kontoret. Nu kan hon och hennes kollegor komma ut på fältarbete mycket lättare.

Därför är hon extra glad över de två motorcyklar som projektet köpte till kontoret så att Susannah och hennes kollegor kan ge sig ut på ibland långväga fältarbeten. Idag måste de lösa transporter på egen hand.

Susannah är som sagt hittills den enda licensierade kvinnliga lantmätaren i Liberia. Men 13 kvinnor genomgår utbildning och förväntas ta examen i juni. Susanna säger att det är ett välkommet tillskott, hon menar att kvinnor har en viktig funktion inom yrket.

Förmågan att ta sig tid, sätta sig ner och lyssna och sedan försöka medla i gränstvister tror hon ligger nära kvinnor.

– Jag tror att kvinnor lägger mer tid på människor som inte kan förstå processerna. Vi gör verkligen skillnad.