Regeringen öppnar för koordinatbestämda fastighetsgränser

28 november 2023

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning inför ett skifte till koordinatsbestämda fastighetsgränser, något som skulle få stora positiva effekter både för fastighetsägare och för Lantmäteriet.

– Det här är ett stort steg framåt för fastighetsägare i Sverige. Gränserna blir definierade oavsett vad som händer med gränsmarkeringarna, vilket också ökar rättssäkerheten, säger Arwid Dahlberg, verksamhetsområdeschef på Lantmäteriet.

En modernisering av fastighetslagsstiftningen med koordinatsbestämda fastighetsgränser skulle också bidra till effektivare och kortare handläggning av förrättningsärenden.

– Mycket av de mätningar som idag måste göras på plats kommer kunna göras via datorn på kontoret, om gränspunkter definieras av koordinater med rättsverkan i stället för av markeringar. Snötäcken behöver inte heller vara ett hinder för att skapa nya gränspunkter. Det effektiviserar förrättningsarbetet, säger Arwid Dahlberg.

Koordinatbestämda fastighetsgränser är också ett viktigt steg mot effektivare samhällsplanering. När gränserna anges som digitala koordinater så blir det mycket enklare och effektivare att utbyta datamängder mellan olika samhällsfunktioner
Regeringen har tillsatt Bengt Kjellson, före detta generaldirektör som särskild utredare för uppdraget.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 mars 2025.

Läs mer på regeringskansliets webbplats (nytt fönster).