Digitala översiktsplaner gör samhällsplaneringen effektivare

3 februari 2023

Regeringen har beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen som innebär att kommunernas översikts- och regionplaner blir digitala.

Enligt de nya bestämmelserna i plan- och byggförordningen måste alla nya översikts- och regionplaner från och med den 1 januari 2027 vara digitala. Beslutet gäller endast de planer som kommunen påbörjar från och med detta datum. Motsvarande gäller för detaljplaner sedan den 1 januari 2022.

Effektiviserar och ökar möjligheten till digital dialog

Digitalt tillgängliga översiktsplaner bidrar till att göra processen för samhällsplanering mer effektiv. Flera kommuner arbetar redan digitalt med översiktsplaner finns till exempel Sundsvall, Örebro och Kungsbacka.

Digitala planer ökar möjligheten att hålla digital dialog med medborgare och andra aktörer. Därmed blir det möjligt att nå fler målgrupper vid till exempel samråd än vid analogt förfarande. Olika aktörer i samhället förväntar sig också generellt att mer information finns tillgänglig digitalt.

Standardiserar planernas utformning

Regeringens beslut är också ett steg mot att standardisera planernas utformning. När planerna är enhetliga blir det lättare att använda och utbyta information inom samhällsbyggnadsprocessen mellan både offentliga och privata aktörer.

Läs mer om beslutet på Regeringskansliet webbplats (nytt fönster).