Begränsade öppettider – men fortsatt tillgängliga kontor

22 januari 2024

Få kunder besöker idag våra kontor medan kontakterna digitalt ökar. Av den anledningen är det bara två kontor som från och med 1 februari 2024 får fasta öppettider. Övriga kontor kommer dock även framöver att vara tillgängliga och erbjuda besökare grundläggande service.

Vi människor ändrar över tid våra beteenden inte minst blir vi mer och mer digitala. Det har för Lantmäteriets 50-tal kontor runtom i Sverige inneburit färre och färre besökare. Inte minst bidrog pandemin till den utvecklingen.

Därför har Lantmäteriet tagit beslut om att två kontor (centrala för verksamheten) kommer att ha fasta öppettider:

  • Kontoret i Gävle (vardagar kl. 08.00-16.00)
  • Kontoret i Norrtälje (vardagar kl. 09.00-12.00)

Övriga kontor kommer dock även fortsättningsvis att vara tillgängliga. Det betyder att du som kund kan besöka kontoren, förutsatt att personal finns på plats. På våra kontor kan du lämna in handlingar och få hjälp med att bestyrka kopior på originalhandlingar.

Vill du ta del av allmänna handlingar gör du det med fördel genom att kontakta vårt kundcenter.

För allmänna frågor, eller om ingen personal är på plats när du besöker oss, kan du alltid få information via www.lantmateriet.se eller via Lantmäteriets kundcenter på telefon 0771-63 63 63, vardagar klockan 9.00-16.00.

Hitta kontor