Geoskolan

Undervisa med kartor, geodata och geografiska informationssystem, GIS! Geoskolan erbjuder gratis lektionsförslag och ett webbaserat kartverktyg med kartlager från Lantmäteriet och andra myndigheter.

Kartor och geografisk information för dina elever

Geoskolan är en digital lärmiljö för elever i grundskolan och gymnasiet. Här får du som lärare tillgång till ett kostnadsfritt undervisningsstöd som kan användas i de flesta ämnen. Geoskolan innehåller lektionsförslag och ett kartverktyg med geografisk information från Lantmäteriet och andra myndigheter. Du kan även hitta länkar till spel och filmer som du kan använda i undervisningen.

Geoskolan är gjord för att vara lätt att använda även för dem som aldrig använt den har typen av verktyg tidigare. Vi är gärna ett stöd för dig som vill komma igång! Ta gärna kontakt och fråga oss om du undrar över något eller vill få inspiration kring användningsområden.

Vill du ladda ner och använda kartor och geografisk information i övningar och analyser i ett GIS, geografiskt informationssystem? Ta kontakt med vår Geodatasupport via geodatasupport@lm.se så hjälper vi till med detta.

Filmer som undervisningsmaterial

Tips på filmer som du kan använda i din undervisning.

Lektionsförslag för grundskolan och gymnasiet

Lektionsförslagen kan till exempel användas inom ämnena geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap, teknikorienterade ämnen, matematik och idrott.

Varje lektion är uppdelad i beskrivning, syfte och delmoment. Med stöd av kartverktyget och de olika kartlagren kan du planera och ta fram nytt lektionsmaterial inom flera ämnesområden:

Lektionsförslagen stödjer kunskapskraven i läroplanerna, och är framtagna i samarbete med lärare.

Öva källkritik

Övningar med informationssökning och källkritik utvecklar elevernas digitala kompetens. Med hjälp av länkar i lektionsförslag och i information om kartlagren kan eleverna ta reda på och lära sig om källornas ursprung dvs de olika myndigheterna. Här finns goda möjligheter att träna eleverna i att resonera om källors relevans och trovärdighet för att stärka den källkritiska förmågan. Vem har gjort källan? Varför är källan gjord? Hur ser källan ut? Finns information från andra ställen?

Kartverktyget – ett enkelt GIS

Det webbaserade kartverktyget kan beskrivas som ett enkelt GIS, geografiskt informationssystem, som gör det möjligt att analysera och presentera genom att:

 • välja kartlager,
 • zooma och panorera,
 • hitta position,
 • ta reda på lägesinformation i form av koordinater och höjd,
 • mäta, rita och skriva ut.

Verktyget innehåller aktuella och rikstäckande kartlager från flera myndigheter, till exempel:

 • Kartor, flygbilder och höjddata från Lantmäteriet,
 • Berggrund och jordarter från Sveriges geologiska undersökning, SGU,
 • Fornminnen från Riksantikvarieämbetet, RAÄ,
 • Befolkningsstatistik från Statistikmyndigheten SCB,
 • Skyddade områden från Naturvårdsverket,
 • Avrinningsområden från SMHI.

Kartlagren är direkt kopplade till de olika myndigheternas tjänster, vilket gör att kartverktyget alltid visar den senast uppdaterade informationen. Kartlagren är rikstäckande så det är enkelt att anpassa lektionen till elevernas närmiljö.

Kartverktyget är framtaget för dator, men fungerar även bra för fältstudier då det är anpassat för smart mobil och surfplatta.

Hjälp och tips till kartverktyget.

Hur får jag använda Geoskolan?

Lantmäteriets kartor och bilder skyddas enligt lag.

Som användare av Geoskolan får du:

 • göra analoga och digitala utskrifter av våra kartor/bilder utan kostnad,
 • publicera våra kartor/bilder som illustration i analog form t.ex. i rapporter, böcker eller liknande,
 • publicera kartor/bilder i digital form om du tillför egen information ovanpå och att den informationen utgör det primära.

Publicering i digital form är inte tillåten i någon typ av kommersiellt sammanhang t.ex. där publicerade bilder är tillgängliga mot betalning eller på hemsidor/e-tjänster/appar som finansieras av reklam, annonser eller liknande.