Lektionsförslag om kartkunskap

Undervisa med och om kartor med hjälp av Geoskolans lektionsförslag och kartverktyg. Lektionsförslagen stödjer kunskapskraven i läroplanerna, och är framtagna i samarbete med lärare.

Hitta kartsymbolerna

Här är en enkel övning i att lära sig att känna igen några av de vanligaste kartsymbolerna i våra kartor. Övningen ger kunskap om kartsymboler samtidigt som den ger kunskap om till exempel väderstreck, storleksrelationer, platser, lägen och gränser. Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 1-3, men är en kul övning för alla åldrar.

Exempel på hur övningen kan se ut (pdf, nytt fönster).

Övningen kan enkelt anpassas till ett annat geografiskt område genom att välja en egen karta.

Gör så här:

  1. Öppna Kartverktyget och välj ut önskat område.
  2. Zooma in i kartan, genom att använda verktyget ”zooma in” över området så att kartsymbolerna syns.
  3. Skriv ut kartan över området genom att klicka på verktyget ”Skriv ut” som skapar en pdf, som du kan skriva ut.

Studera vilka symboler som finns i kartan. Lantmäteriets kartsymboler och dess beskrivningar (pdf, nytt fönster).

Kartsymbolsbingo

Kartsymbolsbingo är ett roligt och enkelt sätt att lära sig våra vanligaste kartsymboler. Använd utropsbrickan med kartsymboler. Ropa ut en kartsymbol i taget exempelvis kyrka, vindkraftverk, badplats. När eleven känner igen en symbol som ropas ut kryssar eleven över den på sin bricka. Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 1-3, men är en kul övning för alla åldrar.

Gör så här:

  1. Skriv ut och klipp ut spelbrickorna.
  2. Dela ut en eller flera spelbrickor per elev eller grupp.
  3. Bestäm om bingoraden ska vara vågrätt, lodrätt eller diagonalt eller alla.

Spelbrickor till kartsymbolsbingo (pdf, nytt fönster).

Tips! Använd kartverktyget för att skriva ut en karta över valfritt område (till exempel er egen hemstad) och se vilka symboler som finns. Lantmäteriets kartsymboler och dess beskrivningar (pdf, nytt fönster).

Kartlektion: ”Skolgården”

Ger eleverna kunskap om kartor och de får lära känna sin omgivning med hjälp av en karta. Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 1-3.

Kartlektion "Skolgården".

Kartlektion: Studera kartan med längd- och breddgrad

Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 4-6. Här får eleverna ta fram sin egen karta med hjälp av e-tjänsten Kartutskrift. När eleverna valt område och skrivit ut sin karta får de arbeta med att läsa av och analysera kartan med hjälp av längd- och breddgrad. Uppgiften avslutas i helklass med att experimentera med kartan. 

Kartlektion "Studera kartan med längd- och breddgrad".

Kartlektion: Ta fram och analysera din karta

Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 4-6. Här får eleverna ta fram sin egen karta med hjälp av e-tjänsten Kartutskrift. När de skrivit ut sin karta får de arbeta med att läsa av och analysera kartan med hjälp av teckenförklaringen. Uppgiften avslutas i helklass med att diskutera olika sätt att använda kartan - användningsområden.

Kartlektion "Ta fram och analysera din karta".

När använder vi kartor och till vad?

Lantmäteriet har tagit fram en film: Kartor i det moderna samhället (nytt fönster), som presenterar hur vi använder kartor idag, historiskt, i fantasi och framtid.

Filmen är drygt 10 minuter lång och är framtagen för barn och ungdomar i grundskolan och gymnasiet. Filmen kan fungera som en introduktion till diskussion om användning, betydelsen och nyttan med kartor.