Studera kartan med längd- och breddgrad

Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 4-6. Här får eleverna ta fram sin egen karta med hjälp av e-tjänsten Kartutskrift. När eleverna valt område och skrivit ut sin karta får de arbeta med att läsa av och analysera kartan med hjälp av längd- och breddgrad. Uppgiften avslutas i helklass med att experimentera med kartan.

Längd- och breddgrader hjälper oss att ange var vi befinner oss

För att ange var du befinner dig, börja med att ange om du är på norra eller södra halvklotet.

Mittlinjen som delar jorden i norr och söder kallas Ekvatorn. Ekvatorn är 0 grader och utgångspunkten för att ange breddgrad, latitud, dvs de vågräta/horisontella linjerna i kartan. Nordpolens mitt är 90 grader nord, och Sydpolen är 90 grader syd.

Längdgrad, som också kallas longitud, är de lodräta linjer i kartan, dvs linjerna som går i nord-sydlig riktning, med utgångspunkt i nollmeridianen, en plats som heter Greenwich, där man räknar från 0. Från 0 går linjerna ett halvt varv runt jorden dvs 180 grader öster och 180 grader väster, totalt 360 grader som är klotets omkrets.

Del 1 - Välj område och skriv ut din egen karta

Gör så här:

 1. Öppna upp e-tjänsten Kartutskrift och leta upp orten där du bor.
 2. Flytta kartan så att ditt bostadsområde hamnar ungefär mitt i rutnätet.
 3. Zooma in så mycket det går och klicka sedan på Ändra, längst ner på sidan.
 4. Välj skala 1:50 000, det betyder att 1 cm på kartan är 500 meter i verkligheten.
 5. Klicka på Skapa karta, längst ner på sidan, och anpassa kartan genom att kryssa i rutorna Norrpil, Teckenförklaring, Skalstock och Gradnät. Nu får du en karta som visar längd- och breddgrader. Här kan du även välja att Namnge kartan. Klicka sedan på Ok för att skapa en pdf som du kan spara alternativt skriva ut.

Del 2 - Undersök och förklara

Nu får eleverna läsa av och analysera kartan. Kartan består av 12 kartbilder och en teckenförklaring, längst bak. Eleven väljer den kartbild där deras bostad finns med. Därefter ska de studera kartbilden och svara på följande frågor:

 • Vilken längdgrad och breddgrad ligger närmast ditt bostadsområde?
 • Följ en av längdgraderna på det kartblad där din bostad ligger. Finns det några orter som den går rakt igenom eller som ligger väldigt nära? Vilka då? Gör likadant med en breddgrad.
 • Skriv ner koordinaterna för några platser i din kartbok. Byt med en kamrat och försök att hitta varandras platser. Skriv ner namnet på platserna och lite fakta om hur det ser ut i området runt platsen. Använd teckenförklaringen om du behöver.

Del 3 - Diskussion

Sammanfatta övningen i helklass och experimentera med följande:

 • I Google maps kan du ange längd- och breddgrader genom att skriva koordinaterna följda av tecknet för grader (°). Skriv in följande i sökrutan på Google maps: 60.66629°, 17.13260°, var är det?
 • Ändra i sökrutan till -33.92081°, 18.44289°, var har du hamnat nu?
 • Var hamnar du om du skriver 0°, 0° i sökrutan?

Tips! Att skriva tecknet grader (°) fungerar olika beroende på vad du har för tangentbord och typ av enhet. Välj “infoga”, “specialtecken”, skriv degrees (grader) i sökrutan. Eller använd tangenterna [shift] + [§] alternativt eller infoga symbolen för grader genom att du trycker och håller ned ALT-tangenten medan du skriver 0176 på det numeriska tangentbordet.