Lektionsförslag om natur och miljö

Undervisa om natur och miljö med hjälp av Geoskolans lektionsförslag och kartverktyg. Lektionsförslagen stödjer kunskapskraven i läroplanerna, och är framtagna i samarbete med lärare.

Rullstensåsar - värdefulla spår i naturen från istiden

Ta reda på hur rullstensåsar bildats med hjälp av källmaterial och Geoskolans kartverktyg. Diskutera vilken betydelse åsarna har för människor och samhället. Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 7-9.

Lektion Rullstensåsar – värdefulla spår i naturen från istiden.

Rullstensåsar – viktiga naturresurser och motstående samhällsintressen

Ta reda på och förstå varför rullstensåsar är viktiga naturresurser samt analysera motstående samhällsintressen. Lektionen är framtagen för gymnasiet.

Lektion Rullstensåsar – viktiga naturresurser och motstående samhällsintressen.

Klimatpåverkan

Här ska eleven analysera och beskriv vilka effekter klimatförändringar får för området i och kring en vik som följd av till exempel den globala uppvärmningen. I lektionsförslaget har vi använt Asköviken som ligger i sjön Mälaren i Västerås kommun.

Lektion Klimatpåverkan.

Stigande vattennivåer

Vårt samhälle påverkas av stigande vattennivåer i våra hav, inlandsjöar och floder. Här får eleverna analysera vad som händer om vattennivån stiger och ge förslag på åtgärder för att minska skadeverkningarna. Lektionen är framtagen för gymnasiet.

Lektion Stigande vattennivåer.

Siljansringen

I Dalarna formades Siljansringen en gång i tiden av ett gigantiskt meteoritnedslag. Här får eleverna i uppgift att med hjälp av kartan undersöka geologiska och naturvetenskapliga förhållanden kring Siljansringen. Lektionen är framtagen för gymnasiet.

Lektion Siljansringen.