Siljansringen

I Dalarna formades Siljansringen en gång i tiden av ett gigantiskt meteoritnedslag. Här får eleverna i uppgift att med hjälp av kartan undersöka geologiska och naturvetenskapliga förhållanden kring Siljansringen. Lektionen är framtagen för gymnasiet.

Del 1 - Kunskapsinhämtning

För 365 miljoner år sedan slog en meteorit ned och bildade det som idag kallas för Siljansringen. I Siljansringen är sjön Siljan det tydligaste spåret av meteoriten. Största djupet i Siljan är 134 meter. Siljansringen är den största kända nedslagsplatsen efter en meteorit i Europa.

Läs och lyssna:

Del 2 - Undersök och beskriv

I Geoskolans kartverktyg kan du bland annat hitta höjdkurvor, jordartskarta, vattendrag och sjöar, vegetation. Ta reda på och beskriv genom att studera kartlagren i kartverktyget:

Hitta Siljansringen

 • Vilket kartlager visar Siljansringen bäst tycker du? Diskutera och motivera.
 • Vilka större sjöar utgör delar av Siljansringen?

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg och sök efter Siljan.
 2. Klicka på ikonen Kartlager i vänstra hörnet.
 3. Klicka på plustecknet (+) vid kategorin Flygfoton och höjddata.
 4. Välj sedan kartlager genom att klicka i Ortofoto – färg, alternativt Ortofoto – infrarött, alternativt Höjdmodell – terrängskuggning.

Sammanfatta dina svar på uppgifterna och presentera tillsammans med kartbilder.

Mät och jämför

 • Hur stor är Siljansringens/kraterns diameter?
 • Hur stor del av Stockholm skulle Siljansringens meteoritnedslag täcka?

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg och sök efter Siljan.
 2. Klicka på verktyget Rita i menyn till höger i kartfönstret.
 3. Välj Skapa linje.
 4. Mät genom att Sätt en punkt i Siljansringens mitt och placera nästa punkt i ringens utkant.
 5. Läs av avståndet.
 6. Panorera i kartan och zooma in Stockholm.
 7. Ta reda på hur stor del av Stockholmsområdet som skulle täckas av meteoritnedslaget genom att mäta upp samma avstånd, med utgångspunkt i mitten av Stockholm.

Sammanfatta dina svar på uppgifterna och presentera tillsammans med kartbilder.

Befolkning kring Siljansringen

 • Vilka orter i Siljansringen är mest tätbefolkade?
 • Vilken färg används för att visa de mest tätbefolkade områdena?

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg och sök efter Siljan. Använd verktygen Zooma och Panorera för att studera området runt Siljan med orterna Leksand, Mora, Orsa, Skattungbyn, Furudal, Boda och Rättvik.
 2. Klicka på ikonen Kartlager i vänstra hörnet.
 3. Klicka på plustecknet (+) vid kategorin Samhälle.
 4. Klicka sedan i rutan vid kartlagret Totalbefolkning.

Sammanfatta dina svar på uppgifterna och presentera tillsammans med kartbilder.

Skyddade områden

På Sollerön i Siljan finns två skyddade områden enligt Natura 2000.

 • Förklara varför dessa områden är skyddade.
 • Det finns flera skyddade områden i Siljansringen. Ta reda på var.

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg och sök efter Siljan, zooma in Sollerön.
 2. Klicka på ikonen Kartlager i vänstra hörnet.
 3. Klicka på plustecknet (+) vid kategorin Biologi.
 4. Klicka sedan i rutan vid kartlagret Skyddade områden (Natura 2000).
 5. Sammanfatta dina svar på uppgifterna och presentera tillsammans med kartbilder.

Del 3 - Analysera, förklara och presentera

Vasaloppet

Vasaloppet går mellan Sälen och Mora, som ligger vid Siljansringen.

 • Vilken del av loppet tror du är jobbigast?

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg. Sök efter Mora och Sälen. Panorera och zooma så att du ser båda orterna i kartan.
 2. Klicka på verktyget Rita i menyn till höger i kartfönstret.
 3. Välj Skapa linje. Dra en linje mellan Sälen och Mora.
 4. Jämför höjdkurvorna längs sträckan i kartan.
 5. Klicka på ikonen Kartlager i vänstra hörnet.
 6. Klicka på plustecknet (+) vid kategorin Flygfoton och höjddata.
 7. Klicka sedan i rutan vid kartlagret Höjdmodell – terrängskuggning.
 8. Använd funktionen Ändra transparens för att enklare kunna hitta med hjälp av bakgrundskartan.

Sammanfatta dina svar på uppgiften och presentera tillsammans med kartbilder.

Vattennivån i Siljan

Vattennivåerna i Siljan kan variera kraftigt, upp till en meter. Analysera och förklara vad det kan bero på med hjälp av olika kartlager i Geoskolans kartverktyg.

 • Vilka geologiska omständigheter finns det som påverkar vattennivån? Till exempel berg och tillflöden av vatten.

Sammanfatta dina svar på uppgiften och presentera tillsammans med kartbilder.

Tips på kompletterande lektionsförslag

SGUs digitala skolsatsning Geologisk (nytt fönster) som behandlar samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering.