Siljansringen

I Dalarna formades Siljansringen en gång i tiden av ett gigantiskt meteoritnedslag. Här får eleverna i uppgift att med hjälp av kartan undersöka geologiska och naturvetenskapliga förhållanden kring Siljansringen. Lektionen är framtagen för gymnasiet.

Del 1 - Kunskapsinhämtning

För 365 miljoner år sedan slog en meteorit ned och bildade det som idag kallas för Siljansringen. I Siljansringen är sjön Siljan det tydligaste spåret av meteoriten. Största djupet i Siljan är 134 meter. Siljansringen är den största kända nedslagsplatsen efter en meteorit i Europa.

Läs och lyssna:

Del 2 - Undersök och beskriv

I kartverktyget kan du bland annat hitta höjdkurvor, jordartskarta, vattendrag och sjöar, vegetation. Ta reda på och beskriv genom att studera kartlagren i kartverktyget:

Hitta Siljansringen

 • Vilket kartlager visar Siljansringen bäst tycker du? Diskutera och motivera.
 • Vilka större sjöar utgör delar av Siljansringen?

Gör så här:

 1. Öppna kartverktyget och sök efter Siljan.
 2. Välj Bakgrundkartor och välj lagret flygbild.
 3. Välj kartlagret Höjddata och tänd lagret Terrängskuggning.

Sammanfatta dina svar på uppgifterna och presentera tillsammans med kartbilder.

Mät och jämför

 • Hur stor är Siljansringens/kraterns diameter?
 • Hur stor del av Stockholm skulle Siljansringens meteoritnedslag täcka?

Gör så här:

 1. Öppna kartverktyget och sök efter Siljan.
 2. Klicka på menyn och välj Mät i kartan genom att sätta en punkt i Siljansringens mitt och placera nästa punkt i ringens utkant.
 3. Läs av avståndet.
 4. Panorera i kartan och zooma in Stockholm.
 5. Ta reda på hur stor del av Stockholmsområdet som skulle täckas av meteoritnedslaget genom att mäta upp samma avstånd, med utgångspunkt i mitten av Stockholm.

Sammanfatta dina svar på uppgifterna och presentera tillsammans med kartbilder.

Befolkning kring Siljansringen

 • Vilka orter i Siljansringen är mest tätbefolkade?
 • Vilken färg används för att visa de mest tätbefolkade områdena?

Gör så här:

 1. Öppna kartverktyget och sök efter Siljan.
 2. Zooma och panorera för att studera området runt Siljan med orterna Leksand, Mora, Orsa, Skattungbyn, Furudal, Boda och Rättvik.
 3. Välj kartlagret Samhälle och tänd lagret Totalbefolkning.

Sammanfatta dina svar på uppgifterna och presentera tillsammans med kartbilder.

Skyddade områden

På Sollerön i Siljan finns två skyddade områden enligt Natura 2000.

 • Förklara varför dessa områden är skyddade.
 • Det finns flera skyddade områden i Siljansringen. Ta reda på var.

Gör så här:

 1. Öppna kartverktyget och sök efter Siljan, zooma in Sollerön.
 2. Välj karlagret Biologi och tänd lagret Skyddade områden.

Sammanfatta dina svar på uppgifterna och presentera tillsammans med kartbilder.

Tips:

Mät avstånd mellan två punkter, högerklicka och välj visa höjd. Då visas en graf med en höjdprofil för din uppmätta sträcka. För muspekaren över grafen så markeras en höjdpunkt i kartan.

Del 3 - Analysera, förklara och presentera

Vasaloppet

Vasaloppet går mellan Sälen och Mora, som ligger vid Siljansringen.

 • Vilken del av loppet tror du är jobbigast?

Gör så här:

 1. Öppna kartverktyget och sök efter Mora och Sälen. Panorera och zooma så att du ser båda orterna i kartan.
 2. Öppna menyn och välj Mät i kartan.
 3. Välj Mät linje. Dra en linje mellan Sälen och Mora.
 4. Jämför höjdkurvorna genom att studera grafen i Visa höjd. Följ höjdlinjen i grafen för att se var du är på kartans mätsträcka.
 5. Välj Höjddata och tänd lagret Terrängskuggning.
 6. Använd funktionen Täckande och dra i reglaget för att ändra transparens.

Sammanfatta dina svar på uppgiften och presentera tillsammans med kartbilder.

Vattennivån i Siljan

Vattennivåerna i Siljan kan variera kraftigt, upp till en meter. Analysera och förklara vad det kan bero på med hjälp av olika kartlager i kartverktyget.

 • Vilka geologiska omständigheter finns det som påverkar vattennivån? Till exempel berg och tillflöden av vatten.

Sammanfatta dina svar på uppgiften och presentera tillsammans med kartbilder.

Tips på kompletterande lektionsförslag

SGU:s digitala skolsatsning Geologisk (nytt fönster) som behandlar samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering.