Lektionsförslag om samhällsplanering

Undervisa om samhällsplanering med hjälp av Geoskolans lektionsförslag och kartverktyg. Lektionsförslagen stödjer kunskapskraven i läroplanerna, och är framtagna i samarbete med lärare.

Järnvägsbygge på Gotland

Här får eleverna planera, analysera och diskutera effekterna av ett järnvägsbygge på Gotland. Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 7-9.

Lektion Järnvägsbygge på Gotland.

Nya bostäder i Vaxholm

Här får eleverna planera, analysera och motivera byggande av nya bostäder. Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 7-9.

Lektion Nya bostäder i Vaxholm.