Järnvägsbygge på Gotland

Här får eleverna planera, analysera och diskutera effekterna av ett järnvägsbygge på Gotland. Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 7-9.

Del 1 - Kunskapsinhämtning

Planera för ett järnvägsbygge från Fårösund på norra Gotland till Burgsvik på södra Gotland. Eleven ska undersöka och ta reda på om olika förhållanden och intressen, för att planera en optimal järnvägssträckning. Några aspekter att hänsyn till är till exempel miljö och turism. Järnvägsbygget påverkar miljön både under själva byggnationen och efter, när tågen rullar. Samtidigt som tågtrafiken möjliggör hållbara kommunikationer och transporter, som i sin tur kan ge positiva effekter för till exempel turismen på Gotland.

 • Använd Geoskolans kartverktyg och ta reda på var Fårösund och Burgsvik ligger på Gotland.
 • Fundera, diskutera och ta fram förslag på hur sträckningen av järnvägen ska gå mellan städerna. Tänk på att dra sträckningen så att många invånare nås.
 • Låt tåget passera så många sevärdheter som möjligt. Sök på Internet och ta reda på var det finns turistmål.
 • Finns det fornminnen? Använd kartverktyget.
 • Finns det skyddade områden? Använd kartverktyget.
 • Använd ritverktyget för att visa sträckningen i kartan.
 • Hur gick den gamla sträckningen för Gotlands järnväg? Kan du ha användning av den i planeringen?

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg
 2. Klicka på ikonen Kartlager
 3. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Samhälle
 4. Klicka i rutan Totalbefolkning
 5. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Fornminnen
 6. Klicka i rutan Fornminnen
 7. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Biologi
 8. Klicka i rutan Skyddade områden

Lästips:

Del 2 - Undersök och beskriv

Utgå från den sträckning som du ritat upp i Geoskolans kartverktyg. Undersök följande med hjälp av kartlagren:

 • Hur ser höjdskillnaderna ut för din järnvägssträckning? Ta hjälp av kartlagret Höjdmodell – terrängskuggning för att ta reda på förutsättningarna för järnvägens sträckning.
 • Undersök om din järnvägssträckning krockar med några skyddade områden, fornminnen eller vattenskyddsområden?
 • Korrigera din järnvägssträckning om det behövs.

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg
 2. Klicka på ikonen Kartlager
 3. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Flygfoton och höjddata
 4. Klicka i rutan Höjdmodell – Terrängskuggning
 5. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Biologi
 6. Klicka i rutan för Skyddade områden
 7. Klicka på ikonen för att Visa teckenförklaring
 8. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Fornminnen
 9. Klicka i rutan för Fornminnen
 10. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Berg, jord och hydrologi
 11. Klicka i rutan för Vattenskyddsområden

Beskriv och svara på följande frågor:

 • Motivera din järnvägssträckning utifrån terräng, besökta turistmål, befolkningstäthet osv.
 • Var är Gotlands fornminnen koncentrerade? Varför är det så?
 • Finns det några platser på Gotland som är särskilt sårbara till exempel för torka, landhöjningar, ökad havsnivå eller översvämningar?

Del 3 - Redovisning

Förbered och redovisa din järnvägssträckning med svar på frågorna i ovanstående uppgifter.

Diskutera även kring följande frågor i din redovisning:

 • Är det, ur miljösynpunkt, lämpligt att bygga järnväg på Gotland?
 • Vilken effekt kan den nya järnvägssträckningen få för Gotlands turism?