Kartverktyget med bakgrundskartor och kartlager

Verktyget är en enkel kartapplikation med information från olika myndigheter. Här kan eleverna välja kartlager, zooma, panorera, mäta, rita och skriva ut. De kan även enkelt hitta sin position och ta reda på lägesinformation i form av koordinater och höjd. Med hjälp av kartverktyget är det möjligt att analysera och presentera. 

Alltid uppdaterad information

Eftersom verktyget är direkt kopplat till de olika myndigheternas datalager så har du och dina elever alltid tillgång till den senast uppdaterade informationen.

Kartverktygets innehåll

Kartverktyget innehåller bland annat flygfoton, historiska kartor, data om markanvändning, hydrologi, geologi, demografi, fornlämningar och topografi. Till det har vi tagit fram lektionsförslag som du kan använda tillsammans med verktyget. Eftersom verktyget är webbaserat så passar det bra för fältstudier med hjälp av till exempel en smartphone eller surfplatta.

Hjälp och tips till kartverktyget.