Hjälp och tips till Min karta

Här finns tjänstens funktioner beskrivna, till exempel sökmöjligheter och kartverktyg, samt produktbeskrivningar och teckenförklaringar till tjänstens bakgrundskartor.

Ikonernas funktioner

Beskrivning av de ikoner som visas när du startar tjänsten
Namn på funktion Ikon Beskrivning
Zoom in Plustecken

Zooma in.
Kortkommando: shift + dra en ruta över området

Zoom out Minustecken

Zooma ut.

Zoomslider

Dra upp eller ner för att zooma ut eller in.

I mobilläge zoomar du genom att nypa ihop eller dra isär med fingrarna.

Byt kartlager Tre liggande fyrkanter staplade ovanpå varandra, i färgerna grönt, blått och rött

Välj bakgrund.

Markera min position Positionsmarkör

Visa min position i kartan.

Meny Tre horisontella streck ovanpå varandra

Visa/dölj fler funktioner.

Rita i kartan Pensel

Rita i kartan med valbara färger.

Mät i kartan Linjal

Mät en sträcka eller area i kartan.

Dela kartan

En prick förbunden med ett streck diagonalt uppåt till höger till en andra prick och ett diagonalt nedåt till en tredje prick

Dela kartan med någon annan.

Skriv ut karta Skriv ut karta.png

Skapa en utskrift i PDF-format.

Växla fullskärmsläge En fyrkant med endast hörnen synliga

Visa/dölj helskärm.

Endast för mobilen Uppåtpekande trekant utan synlig baslinje och under den likadan trekant fast pekande nedåt

Endast för mobila enheter:

Minimera rutan med ritverktyget för att se mer av kartan under tiden du ritar.

Visa information en svart cirkel, i mitten av denna finns en vit bokstaven i

Visa information om klick i kartan

Hitta i kartan

Gör en sökning för att hitta till rätt ställe i kartan, genom att ange en text i textrutan uppe till höger.

Det går att söka på platser, fastighetsbeteckningar och-/eller adresser. Klicka på krysset bredvid sökfältet om du vill rensa din sökning. Detta tar även bort alla markeringar i kartbilden som en sökning skapat.

Får du väldigt många träffar när du söker så prova att ange kommun eller postort, nummer på gatan eller fastigheten.

Du kan även filtrera sökningen utefter plats, adress eller fastighet.

Dina sökträffar visas som en lista och med markeringar i kartan. Klickar du i träfflistan eller på någon av markeringarna i kartan så släcks de övriga och du zoomas in till platsen.

Välj mellan att visa en eller flera av platser, fastigheter och adresser.

Sök med koordinater

Klicka på kartnålen i sökfältet för att ange ett koordinatpar i formatet SWEREF 99 TM.

koordinatpar sweref.png

Du kan även söka med koordinater direkt i det vanliga sökfältet genom att skriva in nordkoordinaten följt av österkoordinaten, separerat med ett mellanslag. Exempelvis: 6727552 616639

Fördjupade beskrivningar av ikonernas funktioner

Visa min position i kartan

Ikonen för att visa min position i kartan: En positionsmarkör

När du aktiverar denna funktion så visas din position med en markering i kartan. Positionen uppdateras med några sekunders mellanrum.

Tänk på att om du är uppkopplad på ett nätverk kan positionen visa fel om nätverket har en station på annat ställe. För bästa resultat används med fördel telefonens eller datorns egen GPS-signal.

Välj kartlager

Ikonen för att välja bakgrund: Tre liggande fyrkanter staplade ovanpå varandra, i färgerna grönt, blått och rött.

Här kan du växla kartlager mellan:

 • Fastighetsgränser (som visar översiktlig fastighetsindelning)
 • Avancerad kartväljare (visar flera kartlager)
 • Karta (som representeras av vår Topografiska webbkarta)
 • Flygbild (som är skalriktiga, sammansatta flygfoton, så kallat ortofoto)
 • Flygbild ca 1960 (som är äldre flygbilder över hela landet. Fotograferade över flera år omkring 1960)
 • Flygbild ca 1975 (som är äldre flygbilder. Fotograferade över flera år omkring 1970)
 • Terrängskuggning (som är en höjdmodell belyst med simulerad belysning med möjlighet att välja transparens med Topografisk webbkarta som bakgrundskarta)

Du kan visa lagret med fastighetsgränser på alla bakgrundskartor genom att växla mellan av och på.av och på.png Det som visas är dagens översiktliga fastighetsgränser, det är alltså inga historiska fastighetsgränser som visas.

Avancerad kartväljare

Expandera.png

När du klickar på knappen Expandera så visas flera bakgrundskartor som du kan välja mellan:

 • Karta (som representeras av vår Topografiska webbkarta)
 • Flygbild (som är skalriktiga, sammansatta flygfoton, så kallat ortofoto)
 • Flygbild ca 1960 (som är äldre flygbilder över hela landet. Fotograferade över flera år omkring 1960)
 • Flygbild ca 1975 (som är äldre flygbilder. Fotograferade över flera år omkring 1970)
 • Nedtonad karta (som visar en fast transparens på vår Topografiska webbkarta för att du enkelt ska kunna se valda lager ovanpå.

När du har aktiverat ett flygbildslager med av/på-knappen kan du välja att visa Fotograferingsår.

För Karta och Nedtonad karta visas alltid den senast uppdaterade informationen. Informationen i kartan uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå.

Lagerna som ligger nedanför Bakgrundskartor visas och läggs ovanpå bakgrundskartorna.

Du kan expandera dessa lager med knappen Expandera och när du har aktiverat lagret med av/på-knappen kan du välja att visa om det ska vara heltäckande eller visas med transparens. Du kan även se teckenförklaring under hjälpknappen.

Till varje lager visas även källa och det är den myndighet som tillhandahåller lagret.

Du kan välja mellan:

 • Berg, jord och hydrologi (som visar lager för avrinningsområden, jordartskarta och förutsättningar för skred)
 • Fornlämningar (som visar fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar)
 • Höjddata (som visar Terrängskuggning, en höjdmodell belyst med simuleradbelysning där du kan välja olika bakgrundskartor)
 • Samhälle (som visar totalbefolkning)
 • Biologi (som visar skyddade naturområden)

När du går tillbaka till den enkla kartväljaren kommer dina inställningar som du har gjort i den avancerade kartväljaren att försvinna.

Rita i kartan med valbara färger


Beskrivning av funktioner i ritverktyget
Ikon Beskrivning av funktion
Bild på ritverktyget.png Olika former för att rita (inringade).
Skriva text.png

Skriva text.

Textruta med valbara färger.png

Textruta med valbara färger att skriva med (inringade).

Panorera.png

Panonera.

Fyra pilar som med start i mitten av bilden pekar respektive uppåt, till höger, nedåt och till vänster Flytta ritade objekt.
Vitt minustecken i svart cirkel Radera enstaka ritade objekt.
Papperskorg Radera allt som är ritat.

Bild på ritverktyget färger.png

Valbara färger att rita med (inringade).
Uppåtpekande trekant utan synlig baslinje och under den likadan trekant fast pekande nedåt

Endast för mobila enheter:

Minimera rutan med ritverktyget för att se mer av kartan under tiden du ritar.

Skapa en utskrift i PDF-format

Skriv ut karta.png

Skapa din egen utskrift i valfri skala.

Välj pappersformat mellan storlek A3 eller A4 och liggande eller stående papper.

Du kan antingen:

 • klicka i en förvald skala i rullisten ”Skala”
 • välja ”Egen skala” och skriva själv, t.ex. 500.

De sökta platser och mätningar du gjort i kartan följer med i din utskrift om du inte väljer att stänga av dessa funktioner.

När du har gjort dina val klickar du på Skriv ut karta för att skapa din utskrift som en pdf-fil.

Mät en sträcka eller area i kartan

Beskrivning av funktioner för mätning
Ikon Beskrivning av funktion
Fem ikoner för mätning varav den första är inringad och visar symbolen för verktyget mätning, en linjal Mät upp ett avstånd mellan minst två punkter. Klicka en gång i kartan där du vill starta (klicka fler gånger om du vill sätta ut fler punkter) och avsluta med att dubbelklicka där du vill sätta din slutpunkt.
Fem ikoner för mätning varav den andra är inringad och visar symbolen för att ångra den senaste punkten som är utsatt, en pil som pekar åt vänster Ångra den senaste punkten du satte ut. Klicka flera gånger på denna ikon för att fortsätta ta bort ytterligare punkter som du tidigare satt ut i din pågående mätsträcka.
Fem ikoner för mätning varav den tredje är inringad och visar symbolen för att avsluta pågående mätning, en bockmarkeringssymbol Avsluta pågående mätning. Du kan även avsluta och sätta en slutpunkt genom att dubbelklicka i kartan där du vill sätta din slutpunkt.
Fem ikoner för mätning varav den fjärde är inringad och visar symbolen för att mäta en area i kartan, en triangel Mät en area i kartan. Du måste ha minst tre punkter. Avsluta genom att dubbelklicka när du sätter ut din sista punkt eller genom att använda knappen Avsluta mätningen.
Fem ikoner för mätning varav den femte är inringad och visar symbolen för verktyget att radera alla ritade sträckor och areor, en papperskorg Radera alla sträckor och areor.
Beskrivning av funktioner vid uppmätt sträcka eller area
Ikon Beskrivning av funktion
Tre ikoner varav den första är inringad och visar symbolen för verktyget att ändra dina utsatta mätpunkter, en penna Ändra dina utsatta mätpunkter. Dra i punkterna för att skapa kurvor eller placera om dem i kartbilden.
Tre ikoner varav den andra är inringad och visar symbolen för verktyget att visa höjdprofil, ett berg Visa höjdprofil. Denna funktion är endast tillgänglig om du uppmätt en linje, inte en area. En ruta öppnas där höjdvariationen ritas upp i en graf.
Exempelgraf höjdvariation Om du följer höjdlinjen i grafen kan du se var du är på kartans mätsträcka. Den längsta sträckan att få en höjdprofil över är 62 km.
Tre ikoner varav den tredje är inringad och visar symbolen för verktyget att radera den markerade sträckan eller arean, en papperskorg Radera den markerade sträckan eller arean.

OBS! Tänk på att om du mäter arean på en fastighet så får du bara en ungefärlig bild eftersom fastighetsgränserna i kartan endast är översiktliga. För att vara riktigt säker så rekommenderar vi att du tittar i lantmäterihandlingar.

Dela kartan med någon annan

Dela kartan.png

När du hittat en plats eller ett område du vill dela med dig av till någon annan, klicka då på knappen för att kopiera länk.

Om du vill kan du ange namn och kategori på din plats.

Länken du får kan du sedan klistra in och skicka. Den öppnar kartan med samma område, bakgrund, text och zoomnivå som du valt.

Klicka i kartan för att visa information om en plats

Du kan klicka i kartan för att få upp denna information om en plats:

 • Fastighetsbeteckning
 • Länk till e-tjänsten ”Vem äger fastigheten?” för att få reda på ägare till vald fastighet
 • Koordinater i formatet SWEREF 99 TM och WGS84
 • Höjd i meter över havet, från Nationella höjdmodellen (referenssystem i höjd RH 2000)
 • Länk till e-tjänsten ”Historiska kartor” för att titta om det finns några historiska kartor nära det valda klicket.
 • Möjlighet att dela kartan med någon annan. Länken du får kan du sedan klistra in och skicka. Den öppnar kartan med samma område och zoomnivå som du valt.

Teckenförklaringar

När du väljer bakgrunden "Karta" gäller
Topografisk webbkarta - Teckenförklaring (pdf, nytt fönster) och
Fastighetsindelning - Teckenförklaring (nytt fönster).

Ingen teckenförklaring behövs till foto, dvs. när du valt bakgrund "Flygbild".

Produktbeskrivningar

I produktbeskrivningen kan du läsa mer om bakgrundskartans innehåll. 

När du väljer bakgrunden "Karta" gäller beskrivningen för
Topografisk webbkarta (pdf, nytt fönster)
och för gränserna gäller 
Fastighetsindelning Visning (pdf, nytt fönster)

När du väljer bakgrunden "Flygbild" gäller beskrivningen för
Ortofoto Visning (pdf, nytt fönster).

Rensa webbläsarens cache för att se uppdaterat innehåll

När vi gjort uppdateringar i Min karta kanske du inte ser uppdateringarna direkt i din webbläsare. Då behöver du rensa din webbläsares cacheminne för att se uppdaterat innehåll. 

Tangentkombinationer för att rensa cacheminnet
Webbläsare Tangentkombination
Windows Ctrl + F5
Mac/Apple Apple + R eller Command + R
Linux F5
Chrome Books Ctrl + Shift + Backspace