RH 2000

Rikets höjdsystem 2000, RH 2000, är Sveriges nationella höjdsystem som blev officiellt år 2005. Det baseras på den tredje precisionsavvägningen av Sverige som genomfördes under åren 1979–2003.

Användning av RH 2000

Införandet av RH 2000 har för första gången skapat möjligheter för alla lokala användare att ansluta sina lokala höjdnät till ett höjdsystem som såväl regionalt som lokalt håller en mycket hög kvalitet. Idag har de flesta svenska kommuner anslutit sina höjdnät till det nationella referensnätet i höjd och bytt från sina gamla (lokala) höjdsystem till RH 2000.

Genom Lantmäteriets geodetiska arkiv kan du få tillgång till höjdvärden och punktbeskrivningar för höjdfixar i RH 2000.

Knutet till RH 2000 finns en geoidmodell (N), SWEN17_RH2000, som möjliggör en övergång från höjder över ellipsoiden (h) (GNSS-höjder) till höjder över havet (H). Beteckningarna N, h och H illustreras av figuren nedan.

Illustration av förhållandet mellan de tre referensytorna jordytan, geoiden och ellipsoiden.

Tredje precisionsavvägningen

Karta över höjdnätet från tredje precisionsavvägningen.

På marken representeras RH 2000 av cirka 50 000 höjdfixar från den tredje precisionsavvägningen. Systemet har därmed mycket bättre nationell täckning än sina föregångare RH 00 och RH 70.

Mätningarna som ligger till grund för RH 2000 höll bättre kvalitet än de tidigare precisionsavvägningarna. Nollnivån i RH 2000, liksom i RH 70, definieras av Normaal Amsterdams Peil (NAP). Detta är en punkt i Amsterdam som används som nollpunkt även i andra europeiska länder.

Nätet är anslutet till våra grannländer och beräknat enligt europeisk standard, vilket innebär att RH 2000 kan betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet.

Eftersom landet kontinuerligt rör sig och deformeras i höjdled på grund av landhöjningen måste alla höjdvärden relateras till en viss tidpunkt – epok. Epoken för RH 2000 är år 2000, vilket betyder att höjdvärdena på fixarna beskriver läget år 2000. Landhöjningen är olika stor i olika delar av landet vilket gör att skillnaden mellan RH 00 (år 1900) och RH 2000 är cirka en meter där landhöjningen är som störst, i trakterna kring Umeå, och nära noll i sydligaste Sverige. På motsvarande sätt uppgår skillnaden mellan RH 70 (år 1970) och RH 2000 till ungefär en tredjedel av detta.

Avvägningsprojektet och RH 2000 beskrivs utförligt i LMV-rapport 2007:14 (pdf, nytt fönster).

Systemfakta

  • Nollpunkt: Normaal Amsterdams Peil (NAP)
  • Epok: År 2000
  • Höjdtyp: Normalhöjder
  • Medelfel: 1.0 mm/√km
  • Korrektioner: Landhöjning, tidjord (zero), jordkrökning, tyngdkraft, stånglängd med flera