Svenska höjdsystem

Sveriges nationella höjdsystem RH 2000 blev officiellt 2005. Det finns också äldre nationella höjdsystem och en mängd lokala höjdsystem.

Nationella höjdsystem

Höjdsystemet RH 2000 grundas på den tredje precisionsavvägningen som genomfördes 1979–2003.

RH 70 är föregångaren till RH 2000 och bygger på andra precisionsavvägningen som genomfördes 1951–1967.

RHB 70 är inte ett höjdsystem i egentlig mening, utan snarare en förtätning och i viss utsträckning en ommätning av RH 70. RHB 70 bygger på mätningar av god kvalitet från den tredje precisionsavvägningen.

På lokal och regional nivå användes RH 00 – Rikets höjdsystem 1900 – länge, men i nationella sammanhang har RH 00 sedan länge spelat ut sin roll.

Läs mer om de nationella höjdsystemens historik (pdf, nytt fönster).

Kommunala höjdsystem

Det har funnits en mängd kommunala höjdsystem, som ofta hade sitt ursprung i höjdsystemet RH 00. Många lokala höjdnät är mycket gamla och RH 00 var det enda nationella höjdsystem som fanns tillgängligt fram till 1970-talet.

På grund av den ojämna kvaliteten i RH 00, måste dock dessa kommunala system betraktas som mer eller mindre lokala. I en kommun med flera lokala höjdnät anslutna till RH 00 hade man därför i praktiken flera olika höjdsystem. Sambanden till de nationella höjdsystemen uttrycktes vanligen som en enkel höjddifferens.

Utöver detta har det också funnits helt lokala höjdsystem som hade sin nollnivå kopplad till t.ex. medelvattenytan i en sjö, bottnen i stadens hamnbassäng eller en slusströskel.