RHB 70

RHB 70 är inte ett höjdsystem i egentlig mening, utan snarare en förtätning och i viss utsträckning en ommätning av RH 70.

RHB 70 är beteckningen för höjder som har beräknats i systemet RH 70, men med nya mätningar av god kvalitet från den tredje precisionsavvägningen.

Beräkningen gjordes etappvis i samband med att den tredje precisionsavvägningen gick framåt. Syftet med dessa beräkningar var att snabbt kunna sprida nya brukshöjder och bra anslutningspunkter till användare av lokala höjdnät. Då den tredje precisionsavvägningen tog 25 år att genomföra över hela landet ville många användare inte vänta på det nya nationella höjdsystemet, RH 2000.

Utgångspunkter vid dessa beräkningar var stabila punkter från den andra precisionsavvägningen med höjder i system RH 70. Beräkningarna är således utförda i system RH 70, men beteckningen används för att markera att höjderna kommer från mätningar i den tredje precisionsavvägningen, och inte bör förväxlas eller blandas med äldre, ofta dåliga, RH 70-höjder. Läs mer i Historik – höjdsystem (pdf, nytt fönster).