RH 70

Rikets höjdsystem 1970, RH 70, är sedan år 2005 ersatt av RH 2000 som officiellt nationellt höjdsystem.

Andra precisionsavvägningen och RH 70

Karta över höjdnätet från den andra precisionsavvägningen.RH 70 baseras på den andra precisionsavvägningen av Sverige som genomfördes under åren 1951-1967, och representeras på marken av cirka 9 700 markerade fixpunkter.

Genom att jämföra mätningarna från den första och den andra precisionsavvägningen kunde man för första gången beräkna landhöjningen inne i landet (längs kusten kunde man med hjälp av vattenståndsmätningar se hur mycket landet höjdes). Med hjälp av dessa landhöjningsvärden kunde man sedan räkna alla mätningar som om de hade utförts år 1970, vilket alltså är epoken för RH 70.

Innan lanseringen av RH 2000 var en del lokala höjdnät anslutna till RH 70, även om de flesta lokala användarna på olika sätt hade anslutit sina nät till RH 00. Idag är de flesta lokala höjdnät anslutna och omräknade till RH 2000. De äldre höjdsystemen, RH 00 och RH 70, börjar därmed ha spelat ut sin roll.

Knutet till RH 70 finns en geoidmodell, SWEN17_RH70, som möjliggör en övergång från höjder över ellipsoiden (GNSS-höjder) till höjder över havet.

Systemfakta

  • Nollpunkt: Normaal Amsterdams Peil (NAP)
  • Epok: År 1970
  • Höjdtyp: Normalhöjder
  • Medelfel: 1.63 mm/√km
  • Korrektioner: Landhöjning, refraktion, jordkrökning, tyngdkraft, stånglängd med flera