EUREF working group on Deformation models

Inom EUREF pågår ett arbete för att bättre kartlägga rörelser i jordskorpan, med hjälp av fasta referensstationer för GNSS.

Arbetet syftar till att förvalta referenssystemen så att de blir hållbara över tiden, samt tillgodose vetenskapliga intressen kring jordskorpans deformation.

För Sverige är arbetet intressant särskilt med tanke på den landhöjning som vi upplever efter den senaste inlandsisen och som deformerar jordskorpan.

Arbetsgruppen leds av en representant från Lantmäteriets geodesienhet.
Arbetsgruppens arbete beskrivs här kortfattat. Om du vill veta mer, växla till den engelska versionen av sidan eller kontakta geodesienheten.

Läs mer om EUREF (på engelska, nytt fönster), som är IAG:s (International Association of Geodesy) kommission för referenssystem i Europa.