Om EUREF working group on Deformations models

Deformationer av jordskorpan förekommer inom EUREF:s intresseområde. Därför behövs hastighetsmodeller som bidrar till att minska begränsningarna med det europeiska referenssystemet ETRS89.

Arbetsgruppens syften

Arbetsgruppen har två huvudsakliga syften:

  • Rent vetenskapligt intresse att öka kunskapen om jordskorpans deformationer i Europa.
  • En hastighetsmodell kan bli ett värdefullt verktyg för förvaltning och användning av de nationella realiseringarna av ETRS89.

Målet är hastighetsmodeller för Europa

Målet med arbetsgruppens arbete är att – utifrån 3D-hastigheter från permanenta GNSS-stationer av hög kvalitet – ta fram hastighetsmodeller och bidra till att minska begränsningarna med det europeiska referenssystemet ETRS89. För att göra det krävs också generell kunskap om geofysik, t.ex. landhöjning, modeller av inlandsisen och atmosfärseffekter, vilket också finns i arbetsgruppen.

Växla till sidans engelska version för utförligare information om arbetsgruppens arbete.