RH 00

Rikets höjdsystem 1900, RH 00, baseras på den första precisionsavvägningen av Sverige som genomfördes under åren 1886–1905.

Användning av RH 00

I nationella sammanhang har RH 00 sedan länge spelat ut sin roll. På lokal och regional nivå fanns, innan lanseringen av RH 2000, många tillämpningar där RH 00 användes. Eftersom täckningen och kvaliteten på den första precisionsavvägningen var dålig och då senare förtätningar höll ännu sämre kvalitet var anslutningspunkterna ofta mycket dåliga. Detta ledde till att vi fick en mängd lokala RH 00-nät med mycket dålig koppling till varandra och ofta dålig intern geometri. Bland annat i samband med introduktionen av ny mätteknik (GNSS) blev dessa brister ett allt större problem. Idag har de flesta lokala användare lämnat RH 00 och gått över till RH 2000.

Första precisionsavvägningen

På marken representerades RH 00 av cirka 2 500 markerade höjdfixar från den första precisionsavvägningen.

Karta över höjdnätet från den första precisionsavvägningen.

För att täcka behovet av underlag för den allmänna kartläggningen, har precisionslinjenätet genom åren förtätats i flera steg med ett stort antal punkter i den så kallade linjeavvägningen. Linjeavvägningen beskrivs i Historik – höjdsystem (pdf, nytt fönster).

Som nollnivå valdes medelvattenytan i Stockholm år 1900, representerad av en markerad punkt på Riddarholmen i centrala Stockholm.

Ingen hänsyn togs till landhöjningen vid beräkningen av RH 00. Därför kan man inte relatera höjderna i RH 00 till någon gemensam tidpunkt (epok), men bortsett från den allra nordligaste delen kan 1892 betraktas som en ungefärlig epok.

Systemfakta

  • Nollpunkt: Riddarholmen, Stockholm
  • Epok: Ungefär år 1892
  • Höjdtyp: Ortometriska höjder
  • Medelfel: 4.4 mm/√km
  • Korrektioner: Ingen landhöjnings- eller tidjordskorrektion