Hitta fastighetsbeteckning i Min karta

Så här gör du för att ta reda på en fastighetsbeteckning i karttjänsten Min karta.

Följ dessa tre steg för att ta ut en fastighetsbeteckning i tjänsten Min karta. Bilderna illustrerar vad som beskrivs i texten.

1. Navigera till fastigheten

Navigera till den fastighet som du vill veta fastighetsbeteckningen på. Använd +/- knapparna eller draglisten till vänster i tjänsten. Panorera genom att trycka ner och hålla vänster musknapp. Du kan också skrolla in och ut i kartan om din mus har ett skrollhjul.

2. Byt kartlager till Fastighetskarta

När du zoomat in tillräckligt byter du kartlager till Fastighetskarta. Klicka på knappen Byt kartlager till höger i tjänsten och välj Fastighetskarta. Nu kan du se fastighetsgränser samt fastighetsbeteckningar i kartan.

3. Välj fastighet

Välj den fastighet du är intresserad av och klicka på den med vänster musknapp. Nu visas hela fastighetsbeteckningen i en ruta till höger i tjänsten.

Ta reda på fastighetens taxeringsvärde

Med hjälp av fastighetsbeteckningen kan du söka efter taxeringsvärde i Skatteverkets tjänst Söka taxeringsvärde (nytt fönster).

I Skatteverkets tjänst behöver du dela upp fastighetsbeteckningen i kommunnamn och resterande del. För fastighetsbeteckningen "Gävle Olsbacka 11:1" anger du först "Gävle" och sen "Olsbacka 11:1".

Läs mer om tjänsten Söka taxeringsvärde på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).