Hitta fastighetsbeteckning i Min karta

Hos Skatteverket kan du söka efter taxeringsvärdet på en fastighet för ett visst år. För att göra det behöver du ta reda på fastighetsbeteckningen.

Följ tre steg

Följ dessa tre steg för att ta ut en fastighetsbeteckning i tjänsten Min karta. Bilderna illustrerar vad som beskrivs i texten, klicka på dem för att göra dem större.

1. Navigera till fastigheten

Navigera till den fastighet som du vill veta fastighetsbeteckningen på. Använd +/- knapparna eller draglisten till vänster i tjänsten. Panorera genom att trycka ner och hålla vänster musknapp. Du kan också skrolla in och ut i kartan om din mus har ett skrollhjul.

2. Byt kartlager till Fastighetskarta

När du zoomat in tillräckligt byter du kartlager till Fastighetskarta. Klicka på knappen Byt kartlager till höger i tjänsten och välj Fastighetskarta. Nu kan du se fastighetsgränser samt fastighetsbeteckningar i kartan.

3. Välj fastighet

Välj den fastighet du är intresserad av och klicka på den med vänster musknapp. Nu visas hela fastighetsbeteckningen i en ruta till höger i tjänsten. Notera beteckningen. Nu kan du söka efter taxeringsvärdet i Skatteverkets tjänst Söka taxeringsvärde (nytt fönster).

I Skatteverkets tjänst behöver du dela upp fastighetsbeteckningen i kommunnamn och resterande del. För fastighetsbeteckningen "Gävle Olsbacka 11:1" anger du först "Gävle" och sen "Olsbacka 11:1".