”Skolgården”

Denna lektion ger eleverna kunskap om kartor och de får lära känna sin omgivning med hjälp av en karta. Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 1-3.

Del 1 - Lektion om kartor

Lektionen bygger på frågeställningarna nedan. För varje fråga finns ett avsnitt med en beskrivning och fakta. Samspela med eleverna genom att först ställa frågan och sedan följa beskrivningen. Berätta om kartor, visa olika kartor och interagera med eleverna.

 • Vad är en karta?
 • Vad har man en karta till?
 • Vad kan man ha på en karta?
 • Hur gör man en karta?
 • Hur använder du en karta?

Denna lektion har även ett medföljande powerpoint-bildspel med exempel (ppt, nytt fönster).

Vad är en karta?

En karta är en bild av verkligheten sett uppifrån. Ge en förklarande beskrivning av kartan, till exempel ”tänkt dig att du är en fågel och kan se verkligheten som en bild från ovan”. Visa en flygbild över er skolgård, se exempel i bild 1 i powerpoint-bildspelet.

Gör så här:

 1. Öppna Kartverktyget och panorera/zooma in till er skolgård.
 2. Klicka på symbolen ”Byt kartlager”.
 3. Välj ”Bakgrundskartor” och klicka i ”Flygbild”.
 4. Du kan enkelt växla mellan flygbild och kartan genom att klicka på ett annat lager.

Det finns möjlighet att skriva ut kartan eller flygbilden som pdf, genom att klicka på "Meny" och välja ”Skriv ut”.

Låt eleverna titta på kartan och flygbilden och berätta vad de ser. Diskutera med eleverna med hjälp av följande frågor:

 • Vilka olika typer av kartor finns?
 • Vilka kartor har ni stött på? Exempelvis en papperskarta eller en karta i: spel, mobilen, navigeringssystem/GPS, kartbok, på en jordglob eller vid orientering.

Vad har man en karta till?

Låt eleverna diskutera fritt. En karta tas fram utifrån vad den ska användas till, exempelvis hur du tar dig från en plats till en annan (vägkarta), eller hitta vägen till en plats (adress) eller för att planera någonting man ska bygga (bostadshus). Se exempel i powerpoint-bildspelet.

Vad kan man ha på en karta?

Låt eleverna diskutera fritt. Eftersom kartan tas fram utifrån användningsområde, så förutom de vanligaste sakerna som hus och vägar, kanske någon vill ha en karta som bara visar restauranger eller alla badplatser och cykelvägar. Eller en skatt, då blir det en skattkarta!

För att illustrera vad man kan ha på kartorna visa bild 3–6 i powerpoint-bildspelet. Ur bilderna 4–6 blir det en kort berättelse om hur man kan planera en utflykt utifrån kartor (kolla vädret, tågförbindelser, hitta till älgarna). Här kan man även visa en papperskarta med valfritt innehåll.

Hur gör man en karta?

Många gånger utgår man från en flygbild för att rita en karta. Visa en flygbild, se exempel i bild 1. Visa en karta över samma område, se exempel i bild 2. Kartan innehåller både text och symboler.

Hur använder du en karta?

För att använda kartan behöver eleverna känna till att uppåt på en karta alltid är norr, det visas ofta med en pil som pekar uppåt, en norrpil. Eleverna kan även använda en kompass för att vända kartan mot norr.

Del 2 - Rita en karta över skolgården

Diskutera med eleverna vad en karta över skolgården användas till? Finns det vägar, cykel/gångbana, grindar, gungor, fotbollsplan, matsal, rektor, papperskorg, gräsmatta, träd med mera? Vad kan ritas och vad kan skrivas?

Ge eleverna i uppgift att rita en karta med ett antal saker som finns på skolgården, inklusive en pil som visar väderstrecket norr. Använd en flygbild från Geoskolans kartverktyg, zooma in till er skola - över skolgården att rita på.

Del 3 - Gå ut på skolgården och använd kartan

Gör några enkla uppgifter med kartorna ute på skolgården. Anpassa uppgifterna efter hur mycket tid ni har. Eleverna tar med sig sina kartor och varsin röd penna. Samlas på skolgården och dela ut den första uppgiften och fortsätt sen med de andra.

Bilden visar exempel på vilka saker man skulle kunna ha på en karta över skolgården, ritade på en flygbild från kartverktyget.

a) Var ligger norr när man står på skolgården? Visa norr med kompassen för att eleverna ska kunna vända sina kartor rätt.

b) Gör en skattkarta. Låtsas att ni gömt en skatt på skolgården. Eleverna går till sitt gömställe på skolgården och ritar ett rött kryss på den platsen på kartan.

c) Hitta till matsalen, gympahallen, träd eller annat genom att använda kartan.

d) Jämför hur saker ser ut på kartan och i verkligheten exempelvis matsalen, gympahallen, träd eller annat.