Ta fram och analysera din karta

Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 4-6. Här får eleverna ta fram sin egen karta med hjälp av e-tjänsten Kartutskrift. När de skrivit ut sin karta får de arbeta med att läsa av och analysera kartan med hjälp av teckenförklaringen. Uppgiften avslutas i helklass med att diskutera olika sätt att använda kartan - användningsområden.

Del 1 - Välj område och skriv ut din egen karta

Gör så här:

 1. Öppna upp e-tjänsten Kartutskrift.
 2. Leta upp orten där du bor.
 3. Flytta kartan så att ditt bostadsområde hamnar ungefär mitt i rutnätet.
 4. Zooma in så mycket det går och klicka sedan på Ändra, längst ner på sidan.
 5. Välj skala 1:10 000, det betyder att 1 cm på kartan är 100 meter i verkligheten.
 6. Klicka på Skapa karta, längst ner på sidan, och anpassa kartan genom att kryssa i rutorna Norrpil, Rutnät, Teckenförklaring, Skalstock och Gradnät.
 7. Klicka sedan på Ok för att skapa en pdf som du kan spara alternativt skriva ut.

Del 2 - Undersök och förklara

Läs av och analysera kartan. Kartan som du skapat består av 12 kartbilder och en teckenförklaring, längst bak. Välj den kartbild där din bostad finns med. Ta fram teckenförklaringen och studera kartan med hjälp av den.

Beskriv hur området där du bor ser ut, med hjälp av följande frågor:

 • Hur ser marken ut på ditt kartblad? Finns det skog, odlad mark, vattendrag, sjöar och berg?
 • Vilken sorts skog kan du hitta?
 • Kan du se vad den odlade marken används till?
 • Hur höga är de berg och höjder som finns?
 • Vad kan du mer hitta på ditt kartblad? Ge några exempel.

Del 3 - Diskussion

Sammanfatta övningen i helklass och prata om följande:

På vilka sätt kan kartan vara användbar om man exempelvis ska bygga en ny skola, en ny idrottsanläggning eller ett nytt bostadsområde?