Utbildningsradions filmer om Lantmäteriet

Lantmäteriet har samarbetat med Utbildningsradion (UR) om en programserie om Lantmäteriets frågor. Filmerna går att se på UR Play.

Femton filmer

Namnet på programserien är UR Samtiden – gränser, ortnamn och kartor. Den består av femton inslag, där ämnena spänner från avstyckning, ortnamn och omarrondering till satellitpositionering och glaciärer. 

Här kan du se filmerna på UR Play (nytt fönster).

Avstyckning och fastighetsreglering

Du kanske vill stycka av din fastighet för att dina vuxna barn ska få en del av den? Då du hjälp från Lantmäteriet med att fastställa de nya gränserna. Avstyckning och fastighetsreglering är de två vanligaste sätten att ändra fastighetsgränser. Förrättningslantmätare Kristina Lindqvist berättar hur det går till!

Från 1628 till idag

Lantmätaren gick från att i början av 1600-talet rita kartor, inte minst för militära ändamål, till att hjälpa domstolen i gränstvister mellan byar. Därefter anlitades lantmätare vid storskiftet, enskiftet och det laga skiftet. Per Rune Karlsson berättar om lantmätarens roll genom tiderna.

Hur fungerar servitut?

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg, brunn, brygga med mera. Rättigheten är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Lantmäteriets jurist David Fridh går igenom hur det funkar!


Alla avsnitt i programserien

Filmerna öppnas i nytt fönster.