Forskning

I Lantmäteriets uppdrag ingår även forskning. Enligt vår instruktion ska forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivas inom myndighetens verksamhetsområden, det vill säga geodata inklusive geodesi, fastighetsbildning och fastighetsinskrivning.

Hur genomförs forskningen?

Forskningen bedrivs genom att vi satsar personella eller finansiella resurser. Det kan ske i aktiviteter som leds av Lantmäteriet eller av någon annan. Vi lägger särskild vikt vid att uppmuntra andra organisationer att prioritera de forskningsområden vi ser som mest strategiskt viktiga.

Den forskning som Lantmäteriet finansierar och bedriver ska i första hand ge ny kunskap som behövs för Lantmäteriets verksamhet på lång sikt. Forskningen ska även bidra till kompetensutveckling av medarbetare och att grundutbildning säkerställs.

Möt våra industridoktorander och läs om deras forskning. Vi har även information för dig som är intresserad av att göra ett examensarbete hos oss, eller vill veta mer om vilka examenarbeten som redan har gjorts.

För mer information, kontakta Linda Sabel på telefon 026- 63 36 37.