Aktuella examensarbeten

Här hittar du aktuella examensarbeten. Du är givetvis välkommen att komma med egna förslag.

Fastighetsvärdering och fastighetstaxering

Kontakt: simon.ek@lm.se eller anders.bogghed@lm.se.

Pågående, redan tillsatta examensarbeten:

  • Värdeområdesindelning för skog – behöver större hänsyn tas till lägesrelaterade värden vid fastighetstaxering?
  • Marknaden för obebyggd tomtmark.

Fastighetsrätt och fastighetsbildning

Kontaktperson: Utbildningsansvarig Lina Blackmon.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot fler ansökningar inför vårterminen 2024.

Pågående, redan tillsatta examensarbeten:

  • Ersättning vid upphävande av gemensamhetsanläggning

Geodesi och GNSS (Global Navigation Satellite Systems)

Kontaktperson: Kent Ohlsson

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot fler ansökningar inför vårterminen 2024.

Pågående, redan tillsatta examensarbeten:

  • Analys av stomnätsbehov och möjligheten att mäta med GNSS i stadsmiljö
  • Analys av påverkan från snöskydd på kubhörnsreflektorer vid InSAR-mätning.

Geodata och fastighetsinformation

Just nu har vi inga aktuella examensarbeten.

Pågående, redan tillsatta examensarbeten:

  • Min markering.

Geodata och informationsförsörjning

Just nu har vi inga aktuella examensarbeten.


Geodata, Bild- och höjdenheten

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot fler ansökningar för examensarbeten tills vidare.


Juridik och fastighetsekonomi

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot fler ansökningar för examensarbeten tills vidare.


Systemutveckling

Ansökningsperiod

Öppnar: 4 december 2023.
Stänger: 7 januari 2024.

Hur ansöker jag?

Du som är student skickar din ansökan till sl-team-exjobb@lm.se.

Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • personligt brev
  • område för önskat exjobb (t.ex. frontend, angular, java, spring boot, linux, prestanda, sökoptimering eller AI).