Examensarbeten

För oss är det viktigt att ge dig möjlighet att lära känna oss som arbetsgivare på olika sätt. Ett av de sätten är att skriva ditt examensarbete hos oss.

Vem kan skriva examensarbete hos oss?

Vi prioriterar studenter som studerar inom områden som är relevanta för vår bransch. Främst studenter med utbildningar som matchar de yrkesgrupper som finns hos oss. Är din utbildningsbakgrund relevant men av en mer oväntad och för branschen okänd karaktär? Berätta gärna lite mer om din utbildningsbakgrund och inom vilka yrkesområden den är relevant. Då kan din förfrågan hanteras fortare.

De studenter som skriver examensarbete hos oss får en kontaktperson som har till uppgift att vara den som du kan ställa dina frågor till och som tillhandahåller den information du behöver. Kontaktpersonen kan också utifrån Lantmäteriets perspektiv vara med och påverka inriktning på ämnet för att examensarbetets resultat skall vara relevant för Lantmäteriet.

För att anmäla ditt intresse, ta en titt på våra aktuella examensarbeten och hör av dig till kontaktpersonen inom respektive ämnesområde.

Arbetsplats och ersättning

Beroende på var i landet du som studerande ska skriva ditt examensarbete kan du få möjlighet att låna en arbetsplats på aktuellt Lantmäterikontor. Det varierar vilka möjligheter som finns i form av lediga kontorsplatser och vad du och din kontaktperson anser vara relevant för ditt examensarbete.

För ett godkänt examensarbete som omfattar 30 högskolepoäng betalar vi ett arvode på 30 000 kronor, för 15 högskolepoäng betalar vi 15 000 kronor. Är det flera studenter som gemensamt genomför examensarbetet/uppsatsen delas arvodet emellan studenterna.